‹ Terug naar overzicht

Panda en de geestgrond

Panda en de geestgrond (PV121) doet even aan het vorige verhaal denken wanneer
blijkt dat Panda een stuk grond heeft gekocht waar vroeger de Hazefaten een offer-
plek hadden. Joris ~oedbloed beweert dat er oudheidkundige schatten verborgen
liggen, maar Panda heeft niet eerst gekeken hoe de hazen lopen. Geestgrond is
eigenlijk duinzand vermengd met klei of veen. Hier verwijst 'geest' uit de titel in
eerste instantie naar de dronken staat van de figuur van wie Joris de grond over-
neemt: 'Het was een transactium spiritualis zoals wij Latinisten zo aardig zeggen
- een geestelijke verhandeling.' Later speelt Joris v~or geest om te laten zien hoe
gevaarlijk het stuk grond is. Geestig is ook de opmerking van Joris in aflevering
2-121: 'En bovendien zit ik reeds met drie kavels Noordzeegas.' Begin jaren zeventig
was er discussie of de winning van gas uit de Noordzee wel rendabel was, omdat
deze duurder zou zijn dan de winning van het Groningse aardgas.

Boeken

Alle uitgaven en/of boeken in mijn verzameling waar dit verhaal in staat.

Panda en de geestgrond
Staat: ingeplakte knipsels

Panda en de geestgrond

De avonturen van Panda deel 29
Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Utrecht
Uitgifte: FebFebFebFeb 2021202120212021
ISBN: 9789064381805

De avonturen van Panda deel 29
6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b