‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn en de wetgever

Eerste publicatie in De Telegraaf van  vrijdag 28 oktober 1966 t/m dinsdga 31 januari 1967 

Strook 3836-3918

Heel Nederland was geschokt toen in Amsterdam in 1966 heftige rellen uitbraken
want daar was ons land toch te netjes voor. De trouwstoet van Beatrix en Claus
werd verstoord en bouwvakkers leverden een veldslag met de politie na hun bestor-
ming van het Telegraafgebouw. Dreutel is zo dom om aan een vreemd kereltje,
vergezeld van de dommekracht Boris, de macht over te dragen om wetten uit te
vaardigen en de orde te herstellen. Dat geschiedt door 'kop-indrukken', hetgeen
gewelddadig wordt uitgevoerd, en door onredelijke wetten uit te vaardigen die de
maatschappij volledig lam leggen. Grootindustrieel Daalder is de enige die door de
wetgever wordt ontzien in Hollewijn en de wetgever. De schoorsteen moet immers
blijven roken. Maar Wiebel, vergezeld van haar nieuwe vriend Karel Kwinkstap,
weet een oplossing en Hollewijn voegt daar zijn g·ezag en wijsheid aan toe.

Boeken

Alle uitgaven en/of boeken in mijn verzameling waar dit verhaal in staat.

Koning Hollewijn & de wetgever
Staat: prima
Uitgever: Mondria uitgevers, Hazerwoude
ISBN: 90 6555 381 9

Koning Hollewijn & de wetgever

Koning Hollewijn Volledige werken deel 15
Staat: nieuw
Uitgever: uitgeverij Cliché
Uitgifte: JunJunJunJun 2022202220222022
ISBN: 97890643823390

Koning Hollewijn Volledige werken deel 15
6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b