Heer Bommel en de Spalten

Heer Bommel en de spalten

Deze geschiedenis behandelt op eenvoudige wijze het verschil van mening tussen
twee gemeenschappen. Bij zorgvuldige lezing vanaf het begin, dat zich in de duis-
ternis ontwikkelt, volgt de groei vanzelfsprekend, zodat ik er niet veel aan toe kan
voegen. Het is mogelijk dat iemand meent dat het hier een bewerking van moeilijk-
heden betreft die lang geleden actueel waren. Maar dat is een vergissing. Deze toe-
standen zijn onvergankelijk; ze komen altijd weer opzetten - en niet altijd is er een
Bommel die er een einde aan kan maken, ook al weet hij niet hoe. Zoals hij zei: 'Ik
heb mijn leven in de waagschaal gegooid om misstanden te bestrijden, en nu wil ik
eindelijk weleens weten, wat ik eigenlijk gedaan heb.' Dat is helden taal waar ik
niets aan hoef verklaren. 


Bij de LR pockets heeft Ad Jekel een mooie passende boekenlegger gemaakt. Print hem uit op stevig papier, knip hem uit, en hij is klaar voor gebruik. Boekenlegger bekijken.


Nummering stroken: 01239 t/m 01333Boeken

Alle uitgaven en/of boeken in mijn verzameling waar dit verhaal in staat.