Personages

In dit deel van de website vindt u afbeeldingen van alle personages die voorkomen in de stripverhalen van Marten Toonder. Ik volg hiervoor een vaste werkwijze: het eerste plaatje waar een personage op voorkomt in het verhaal neem ik op bij die persoon. Uitzondering is: wanneer het personage vaker dan 1x voorkomt in het verhaal én op het  eerste plaatje te klein of te onduidelijk is afgebeeld, kies ik een ander plaatje uit dat verhaal.

Bij het plaatje is de titel van het verhaal vermeld en het boek of de uitgave waar het plaatje uit komt. 

Ook is er bij het personage een beschrijving. Soms is dit een beschrijving of typering zoals ik dat erin lees, maar vaak is er ook wat beschreven dat vervolgens verwijst naar andere uitgaven uit de rijke "Bommel-literatuur".

Zoeken

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b