‹ Terug naar overzicht

heer Olivier B. Bommel

Heer Bommel komt in het derde verhaal van Tom Poes ten tonele als een opschepperig persoon. Hij heeft een flinke erfenis van zijn vader, en hoeft dus niet te werken, en kan zijn leven wijden aan het beleven van avonturen.

Heer Bommel is jarig op 13 december. En kasteel Bommelstein ligt op de Distellaan 13 te Rommeldam.

Heer Bommels maaltijden:
Het zal trouwe lezertjes opgevallen zijn, dat heer Bommel zijn avonturen graag besluit met een eenvoudig, doch voedzaam maal. Reeds dikwijls is mij de vraag gesteld hoe een dergelijke maaltijd in de ideale vorm is samengesteld - en om aan deze belangstelling tegemoet te komen laat ik hieronder enige toelichtingen volgen van de bediende Joost.

Deze, die op zijn 18de verjaardag de hotelschool te St.Q. bezocht, en zelfs doorgelopen heeft, moet als een bij uitstek deskundige op dit gebied beschouwd worden.
'In het algemeen,' aldus de toegewijde chef, 'vangt heer Olivier zijn maaltijden gaarne aan met wat hij een 'voorafje' gelieft te noemen. Wanneer er hooggeplaatste gasten zijn, bestelt hij bij voorkeur een door hem gecreëerd gerecht onder de naam 'Cavia re au Terrine'. Hij ziet dit graag in de soepterrine geserveerd en met lepels genuttigd. Persoonlijk verstout ik mij, daarbij enige flessen jonge champagne koel gereed te hebben. Doch niet zelden gebeurt het, dat de gastheer het navolgen van een gebruik uit andere landen prefereert. Hij biedt dan wodka of aqua vitae aan.

'De uitwerking op het palaat der aangezetenen is betreurenswaardig, maar een dergelijke onsubtiele ouverture stelt mij in staat aanmerkelijk .te economiseren. Bij volgende gangen kan ik dan immers de vrijheid nemen, dranken van lagere gradaties dan de oorspronkelijk voorgenomene te serveren (waarbij ik natuurlijk de voorzorg neem deze te encarafferen in vroeger gebruikte bouteilles met de etiquetten der superieure chateaux).

'Vervolgens wil, als men mij toestaat heer Olivier te citeren, 'een soepje er altijd wel in'. De gebonden variëteit geniet hier, helaas, preferentie over de consommé, zodat de addition eerder madeira zal zijn dan de lichte sherry, die ikzelve hoger apprecieer.
'De Truite is een geliefde volggang. Heer Olivier bestelt deze bij voorkeur, ten gehore van zijn disgenoten, à la meunière'; maar hij maakt geen aanmerking wanneer ik zo vrij ben een eenvoudige salade et des herbes te apporteren.

'Als gezegd is de drank afhankelijk van het voorafgaande. Mocht evenwel de Markies de Cantecler zich onder de genodigden bevinden, dan zie ik er op toe dat, al naar het land van herkomst der Truite, een Niersteiner of een lichte Cate du Rhane geoffreerd wordt. Ik weet deze opvatting niet on- bekritiseerd, maar heb reeds het oog gericht op het komend gerecht. Het seizoen dienende is dit niet zelden Venaison; soms zelfs Venaison parallel aan volailles, waarbij de légumes een punt van voortdurende zorg zijn. *

'Uiteraard rest mij dan al niets dan de kloeke stap naar een zware Bordeaux. Mijn eigen voorkeur zou mij elders voeren, maar heer Olivier spreekt de naam 'Saint Julien' gaarne nadrukkelijk uit. Ik draag dan ook altijd zorg een aantal ledige bouteilles, goed met spinrag gegarneerd, in reserve te hebben voor de Algérienne première classe, die de Chevalier Groot- grut voor zulke doeleinden ter beschikking stelt, en die zich in dit stadium, mits iets overgechambreerd, zeer wel laat smaken.

'Het valt mij altijd weer op, hoe de plat de fromages ook overspannen papillen weer activeert, zodat ik dan meestal tot een Beaune verplicht ben.
'Heer Olivier persoonlijk kan ik nadien groot genoegen doen met flensjes, liefst met rum geflambeerd, maar voor de grotere gelegenheden volsta ik met eenvoudige fruits. Meestal verlangt de tafelheer, dat deze met Cointreau gelardeerd worden, aan welk verlangen ik ondanks bezwaren in consciëntie voldoe. Vooral sinds ik van de Chevalier Grootgrut eenvoudige smaak elixers kan betrekken die, mits geprepareerd met zuivere alcohol, vaak uitstekend worden ontvangen.

'Helaas kan ik niet stilzwijgend voorbijgaan aan de taart, liefst rijk van rozijnen voorzien en (Ach! Opnieuw!) met rum geapprêteerd, daarna met zware roomsaus begoten. Valt de melange uit in de rijkdom die heer Olivier prefereert, dan blijken de genoden verder meestal incapabel tot voortgaande conversatie en is mijn taak aanzienlijk verlicht. Zijn de gemoederen evenwel nog geëchauffeerd, dan volgen koffie met een vinger Orambuie en tenslotte, rondom het haardvuur, de port.

'Persoonlijk verkies ik een eenvoudige tournedos met een aansprekend bordeautje, maar ik zie in dat de noblesse van een kasteelheer obligeert.' 

* Wanneer de maaltijd door intimi genoten wordt, en vooral na lotgevallen die het uiterste van hem gevergd hebben, kan ik heer Olivier echter een groot genoegen doen met het tableren van Pois gris au Capuçin. Deze schotel ziet hij gaarne omringd door Saucisses Fumées en Rouelles; Cornichons Liègeoises en een ruime schaal met de variatie van de Petit Lardon Fumé, die hij in besloten kring kaantjes gelieft te noemen. Doch dit terzijde.

Geld speelt bij Heer Bommel geen rol. Er is niet veel bekend over de financiële stituatie van heer Bommel. Maar toch hebben wij een klein inkijkje gekregen.
Wist u bijvoorbeeld het rekeningnummer? 41.46.20.209 bij de AMRO bank. Wij hebben de betaalpas van heer Bommel gevonden:

 

Op 10 juli 1970 heeft heer Bommel bij Grootgrut voor 87,50 gekocht.  Wellicht voor het feestmaal van strip 7018?

Op 14 juli 1974 kreeg heer Ollie van de Markies 125 gulden. Wat heeft de markies gekocht?

Het abonnementsgeld voor de Rommeldamse Koerier kostte in 1974 25 gulden.


 

heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes in de tovertuin
Boek: Tom Poes en de tovertuin
heer Bommel loopt pijp rokend en grote rookwolken uitblazend. Hij is over zee en land gereisd om de Kale Driesprong te vinden. Hij wordt er moe van. Het blijft de vraag wat er te beleven valt bij de Kale Driesprong.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de geheimzinnige roverhoofdman
Boek: Tom Poes en de geheimzinnige roverhoofdman
Tja zei heer Bommel, ik hoorde allerlei geruchten over een roversbende, en dat is net iets voor mijn avontuurlijke aanleg, om die bende op te rollen.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de Drakenburcht
Boek: MV05 Tom Poes en de Drakenburcht
En omdat de afstanden te groot zijn om te voet te worden afgelegd, heb ik de oude Schicht gekocht.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en het Verdwijneiland
Boek: MV06 Tom Poes en het verdwijneiland
heer Bommel wil de verdwijning van de schepen onderzoeken voor meneer de Bruin, de reder
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de Reuzenvogel
Boek: MV07 Tom Poes en de reuzenvogel
heer Bommel rijdt in de oude Schicht terug van de haven naar huis met Tom Poes.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de rare uitvinding
Boek: MV08 Tom Poes en de rare uitvinding
heer Bommel loopt slaperig. Ik weet niet waarom ik de wijde wereld in trek. Ik ben het thuis zitten zat
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes op reis
Boek: MV08 Tom Poes en de rare uitvinding
We gaan samen een 33 steden -tocht maken
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en het eiland van Grim, Gram en Grom
Boek: MV09 Tom Poes en het eiland van Grim, Gram en Grom
Ga je mee Tom Poes? Naar een land waar het warm is.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de zieke Hertog
Boek: MV10 Tom Poes en de zieke hertog
"Die ruwe avonturen gaan me vervelen Tom Poes."
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de laatste markies van Carabas
Boek: MV13 Tom Poes en de laatste markies van Carabas
heer Bommel las de krant of spitte in zijn moestuintje
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de wonderdokter
Boek: Tom Poes en de wonderdokter
heer Bommel en Tom Poes keren terug na een lang verblijf in het buitenland. En heer Bommel heeft kennelijk in het buitenland ene horlogemaker de oude Schicht na laten kijken.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de watergeest
Boek: Tom Poes en de watergeest
De zorgen drukten heer Bommel de laatste tijd. Hij zoekt ontspanning en rust in het vissen
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de talisman
Boek: Tom Poes en de talisman
heer Bommel heeft behoefte om de betovering uit zijn hoofd te laten waaien. Maar volgens Tom Poes heeft een heel andere verklaring voor de zgn betovering uit het vorige verhaal
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: De Taart met de duizend kaarsjes
Boek: De taart met de duizend kaarsjes
heer Bommel heeft Tom Poes opgehaald van huis, en laat de taart met duizend kaarsjes zien.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de partenspeler
Boek: Tom Poes en de Partenspeler
heer Bommel zit met Tom Poes op een donkere winderige middag gezellig bij een knappend haardvuur. heer Bommel is zeer tevreden omdat hij geld op de bank heeft.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: aankondiging Tom Poes en de schoonschijners herpublicatie
Boek: heer Bommel Einde zonder afscheid
heer Bommel en Tom Poes lopen door het slechte weer. In dit jaargetijde van kou en miezerigheid.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en de Klokker
Boek: Tom Poes en de Klokker
heer Bommel is aan de schoonmaak op de zolder
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Aankondiging herplaatsing Tom Poes en de Kniphoed
Boek: aankondiging herplaatsing BV66
Het voorgevallene had heer Bommel aangegrepen. Toen de herfst inviel, verviel heer Bommel in stilzwijgend staren in de haard.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en het Lemland
Boek: Tom Poes en het Lemland (herpublicatie)
De winter viel vroeg dit jaar. "In dit jaargetijde krijgt men mooie gedachte", zei heer Bommel tot zichzelf. Hij zat tevreden aan de haard in zijn luie stoel
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Aankondiging herplaatsing heer Bommel en het kukel
Boek: aankondiging herplaatsing heer Bommel en het kukel
heer Bommel dacht van de Vergelder af te zijn, maar de markies spreekt hem er toch nog op aan, terwijl hij er toch niets meer mee te maken had
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Tom Poes en heer Bommel met vakantie
Boek: Tom Poes en heer Bommel met vakantie
op een regenachtige en winderige herfstavond staat heer Bommel bij Tom Poes voor de deur. Hij gaat op vakantie naar Moronië
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: aankondiging herpublicatie Tom Poes en de erfpachter
Boek: aankondiging herpublicatie BV133
heer Bommel kan niet tegen de werkgeluiden die Joost maakt bij het schoonmaken van Bommelstein nadat de krakers eruit zijn.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Overgang naar het verhaal Heer Bommel en de toekomer
Boek: Even rust
heer Bommel moet een paar dagen rust nemen. De geneesheer heeft hem dat voorgeschreven. Zelfs Tom Poes neemt hij niet mee
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Het vakantiegate-schandaal
Boek: het vakantiegate-schandaal
heer Bommel leest in de krant dat hij met vakantie gaat, daar wordt hij zeer boos over.
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Heer Bommel moet herstellen
Boek: heer Bommel moet herstellen
heer Bommel heeft het zwaar te verduren gehad in de Unistand. Hij kwijnt nu in de herfst en zit hele dagen bij de haard
heer Olivier B. Bommel
Verhaal: Heer Bommel neemt rust
Boek: heer Bommel neemt rust
heer Bommel moet een poosje rust houden van de dokter, dat doet hij door wat oude almanakken door te lezen
6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b