Personages

In dit deel van de website vindt u afbeeldingen van alle personages die voorkomen in de stripverhalen van Marten Toonder. Ik volg hiervoor een vaste werkwijze: het eerste plaatje waar een personage - zo volledig mogelijk - op voorkomt in het verhaal neem ik op bij die persoon. Uitzondering is: wanneer het personage vaker dan 1x voorkomt in het verhaal én op het  eerste plaatje te klein of te onduidelijk is afgebeeld, kies ik een ander plaatje uit dat verhaal.
Er zijn meerdere verhalen waar een persoon verschillende personages voorstelt. In zo'n geval is er van elk personage een afbeelding opgenomen.

Bij het plaatje is de titel van het verhaal vermeld; en wordt iets verteld over de situatie en is het boek of de uitgave waar het plaatje uitkomt wordt vermeld.  

Bij personages die regelmatig voorkomen is ook een algemene beschrijving. Soms is dit een beschrijving of typering zoals ik dat erin lees, maar vaak is er ook wat beschreven dat vervolgens verwijst naar andere uitgaven uit de rijke "Bommel-literatuur".

U kunt in dit deel zoeken op -een deel van- de naam om een persoon op te zoeken, maar u kunt ook bij het verhaal kijken naar alle personen die in dat verhaal voorkomen.

U zult begrijpen dat het een hele klus is om dit overzicht volledig te krijgen. Ik verwacht dan ook dat ik hier jaren mee bezig zal zijn. Ik hoop dat ik de gezondheid en tijd krijg om dit ooit klaar te krijgen. Ik zou zeggen, kom rustig regelmatig langs om te kijken hoe het vordert. Ik heb mijzelf tot doel gesteld om minimaal 1 verhaal in de 2 weken af te ronden. Misschien leuk voor later, ik ben in deze nieuwe website met dit hoofdstuk begonnen op 15 januari 2020.

Zoeken

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b