Hocus Pas

In het verhaal over de verboden tuin, speelt Hocus Pas wel een rol, maar hij wordt nog niet getekend. Pas in het verhaal over de drakenburcht wordt Hocas Pas getekend. 

Op deze pagina zie je de afbeeldingen van deze persoon. Het is meestal de eerste afbeelding van de persoon uit dat verhaal. Voorlopig is het overzicht nog niet compleet, momenteel ben ik bezig met de Tom Poes en Bommel verhalen. 

Hocus pas heeft zich onzichtbaar gemaakt en brengt hier eten naar de markies die gevangen zit.
Is nu zichtbaar nadat heer Bommel zijn verdwijnmantel had afgepakt.
Komt op in dit verhaal als 'een oude man' die met haastige passen op de herberg afliep