Heer Ollie B. Bommel

Heer Bommel komt in het derde verhaal van Tom Poes ten tonele als een opschepperig persoon. Hij heeft een flinke erfenis van zijn vader, en hoeft dus niet te werken, en kan zijn leven wijden aan het beleven van avonturen.

Heer Bommel is jarig op 13 december. En kasteel Bommelstein ligt op de Distellaan 13 te Rommeldam.

Heer Bommels maaltijden:
Het zal trouwe lezertjes opgevallen zijn, dat heer Bommel zijn avonturen graag besluit met een eenvoudig, doch voedzaam maal. Reeds dikwijls is mij de vraag gesteld hoe een dergelijke maaltijd in de ideale vorm is samengesteld - en om aan deze belangstelling tegemoet te komen laat ik hieronder enige toelichtingen volgen van de bediende Joost.

Deze, die op zijn 18de verjaardag de hotelschool te St.Q. bezocht, en zelfs doorgelopen heeft, moet als een bij uitstek deskundige op dit gebied beschouwd worden.
'In het algemeen,' aldus de toegewijde chef, 'vangt heer Olivier zijn maaltijden gaarne aan met wat hij een 'voorafje' gelieft te noemen. Wanneer er hooggeplaatste gasten zijn, bestelt hij bij voorkeur een door hem gecreëerd gerecht onder de naam 'Cavia re au Terrine'. Hij ziet dit graag in de soepterrine geserveerd en met lepels genuttigd. Persoonlijk verstout ik mij, daarbij enige flessen jonge champagne koel gereed te hebben. Doch niet zelden gebeurt het, dat de gastheer het navolgen van een gebruik uit andere landen prefereert. Hij biedt dan wodka of aqua vitae aan.

'De uitwerking op het palaat der aangezetenen is betreurenswaardig, maar een dergelijke onsubtiele ouverture stelt mij in staat aanmerkelijk .te economiseren. Bij volgende gangen kan ik dan immers de vrijheid nemen, dranken van lagere gradaties dan de oorspronkelijk voorgenomene te serveren (waarbij ik natuurlijk de voorzorg neem deze te encarafferen in vroeger gebruikte bouteilles met de etiquetten der superieure chateaux).

'Vervolgens wil, als men mij toestaat heer Olivier te citeren, 'een soepje er altijd wel in'. De gebonden variëteit geniet hier, helaas, preferentie over de consommé, zodat de addition eerder madeira zal zijn dan de lichte sherry, die ikzelve hoger apprecieer.
'De Truite is een geliefde volggang. Heer Olivier bestelt deze bij voorkeur, ten gehore van zijn disgenoten, à la meunière'; maar hij maakt geen aanmerking wanneer ik zo vrij ben een eenvoudige salade et des herbes te apporteren.

'Als gezegd is de drank afhankelijk van het voorafgaande. Mocht evenwel de Markies de Cantecler zich onder de genodigden bevinden, dan zie ik er op toe dat, al naar het land van herkomst der Truite, een Niersteiner of een lichte Cate du Rhane geoffreerd wordt. Ik weet deze opvatting niet on- bekritiseerd, maar heb reeds het oog gericht op het komend gerecht. Het seizoen dienende is dit niet zelden Venaison; soms zelfs Venaison parallel aan volailles, waarbij de légumes een punt van voortdurende zorg zijn. *

'Uiteraard rest mij dan al niets dan de kloeke stap naar een zware Bordeaux. Mijn eigen voorkeur zou mij elders voeren, maar heer Olivier spreekt de naam 'Saint Julien' gaarne nadrukkelijk uit. Ik draag dan ook altijd zorg een aantal ledige bouteilles, goed met spinrag gegarneerd, in reserve te hebben voor de Algérienne première classe, die de Chevalier Groot- grut voor zulke doeleinden ter beschikking stelt, en die zich in dit stadium, mits iets overgechambreerd, zeer wel laat smaken.

'Het valt mij altijd weer op, hoe de plat de fromages ook overspannen papillen weer activeert, zodat ik dan meestal tot een Beaune verplicht ben.
'Heer Olivier persoonlijk kan ik nadien groot genoegen doen met flensjes, liefst met rum geflambeerd, maar voor de grotere gelegenheden volsta ik met eenvoudige fruits. Meestal verlangt de tafelheer, dat deze met Cointreau gelardeerd worden, aan welk verlangen ik ondanks bezwaren in consciëntie voldoe. Vooral sinds ik van de Chevalier Grootgrut eenvoudige smaak elixers kan betrekken die, mits geprepareerd met zuivere alcohol, vaak uitstekend worden ontvangen.

'Helaas kan ik niet stilzwijgend voorbijgaan aan de taart, liefst rijk van rozijnen voorzien en (Ach! Opnieuw!) met rum geapprêteerd, daarna met zware roomsaus begoten. Valt de melange uit in de rijkdom die heer Olivier prefereert, dan blijken de genoden verder meestal incapabel tot voortgaande conversatie en is mijn taak aanzienlijk verlicht. Zijn de gemoederen evenwel nog geëchauffeerd, dan volgen koffie met een vinger Orambuie en tenslotte, rondom het haardvuur, de port.

'Persoonlijk verkies ik een eenvoudige tournedos met een aansprekend bordeautje, maar ik zie in dat de noblesse van een kasteelheer obligeert.' 

* Wanneer de maaltijd door intimi genoten wordt, en vooral na lotgevallen die het uiterste van hem gevergd hebben, kan ik heer Olivier echter een groot genoegen doen met het tableren van Pois gris au Capuçin. Deze schotel ziet hij gaarne omringd door Saucisses Fumées en Rouelles; Cornichons Liègeoises en een ruime schaal met de variatie van de Petit Lardon Fumé, die hij in besloten kring kaantjes gelieft te noemen. Doch dit terzijde.

Geld speelt bij Heer Bommel geen rol. Er is niet veel bekend over de financiële stituatie van heer Bommel. Maar toch hebben wij een klein inkijkje gekregen.
Wist u bijvoorbeeld het rekeningnummer? 41.46.20.209 bij de AMRO bank. Wij hebben de betaalpas van heer Bommel gevonden: Betaalpas

Op 10 juli 1970 heeft heer Bommel bij Grootgrut voor 87,50 gekocht.  Wellicht voor het feestmaal van strip 7018?betaling Grootgrut

Op 14 juli 1974 kreeg heer Ollie van de Markies 125 gulden. Wat heeft de markies gekocht?
eurocheque markies

Het abonnementsgeld voor de Rommeldamse Koerier kostte in 1974 25 gulden.
overschrijving


 

Op deze pagina zie je de afbeeldingen van deze persoon. Het is meestal de eerste afbeelding van de persoon uit dat verhaal. Voorlopig is het overzicht nog niet compleet, momenteel ben ik bezig met de Tom Poes en Bommel verhalen. 

eerste optreden van Heer Bommel, hij is op zoek naar de Kale Driesprong
Heer Bommel doet hier zijn detective vermomming uit
Heer Bommel is hier uitgedost als "Heer van Bommelstein"
heer Bommel wordt in het verhaal de zieke hertog, benoemd tot ridder in de orde van Sinopel, door de hertog