Panda en de oproeprkraai

Dit verhaal is een voorbeeld van een verhaal met antiautoritaire tendensen. Hierin wordt de ongelijke relatie tussen Panda en zijn bediende Jollipop aan de kaak gesteld. Jollipop wordt meester in plaats van knecht, een omkering die bewerkstelligd wordt door een 'breinwasser', uitgevonden door professor Kalker. Deze uitvinding lijkt op 'de rare uitvinding' uit 
het gelijknamige Tom Poes-verhaal (BV8, 1942), die Toonder overigens ook al had gebruikt in Uk en Puk (FIV18, 1936). Vermeldenswaard is dat de relatie tussen Panda en Jollipop al bij hun eerste kennismaking in 1951 op de hak werd genomen (Panda en de meesterbediende, PV20). Voordat Jollipop in dienst trad, moest Panda eerst bewijzen hem waard te zijn. 


Eerste publicatie in het Nieuwsblad van het Noorden van 23 februari tot 12 mei 1982


 Boeken

Alle uitgaven en/of boeken in mijn verzameling waar dit verhaal in staat.