Koning Hollewijn en de zoekgeraakte rechten

 

Eerste publicatie in dagblad De telegraaf van 20 juli 1954 tot 7 oktober 1954


In De zoekgeraakte rechten verschijnt opnieuw mevrouw Vollewijker, de direc-
trice van de vroegere kostschool van Wiebeltje. Zij heeft de gewoonte het
meisje tot de orde te roepen en zelfs te dreigen haar bij Hollewijn weg te
halen. Dit verhaal haakt in op een gebeurtenis die al in het eerste verhaal -
strook 46 - plaatsgreep: de verdwijning van de Verklaring van de Rechten
van de Mens. Beslist een naoorlogs onderwerp, waarin cultuur en beschaving
een grote rol spelen. Wanneer dit document uiteindelijk wordt teruggevon-
den, blijkt hiervan nog maar bitter weinig over te zijn. Hoe akelig soms dicht
bij de werkelijkheid! 

 

Nummering stroken: 101 t/m 169Boeken

Alle uitgaven en/of boeken in mijn verzameling waar dit verhaal in staat.