Koning Hollewijn en de steen der wijzen

Tekst op achterkant van de pocket:
Er was eens een koning die Hollewijn heette. Toen hij pas aan de regering was, had hij het idee dat hij erop uit moest gaan om goede daden te doen – maar daar was gelukkig al gauw een stokje voor gestoken. “Dat gaat volstrekt niet, sire!”  sprak zijn eerste minister drs. Dreutel. “Daden doen is voor een koning sterk af te raden!” En hij leerde koning Hollewijn met tact en geduld om niets te doen. Volstrekt niets. De vorst zat nu voortaan de hele dag rustig op zijn troon, met de tekenen van zijn waardigheid in de handen – een mooi symbool van de natie. Hoe het echter kwam, dat hij toch tot daden kwam en wat daarvan de gevolgen waren, zal ons het stripverhaal van Koning Hollewijn leren.

De Steen der Wijzen is een legendarisch voorwerp, dat de bezitter in staat stelt goud te maken. Het stond ooit ook symbool voor het levenselixer en zelfs de filosoof Jung zag er de manifestatie in van het onderbewuste.

Tijdens een gevaarlijke zoektocht ontmoet Hollewijn diverse lieden, die allen beweren deze steen te bezitten, maar die waarde hechten aan iets totaal anders. Boeken

Alle uitgaven en/of boeken in mijn verzameling waar dit verhaal in staat.