‹ Terug naar overzicht

heer Bommel en de i-padden

Staat: nieuw
Uitgever: NVB ism CPNB en SIOB
Uitgifte: NovNovNovNov 2012201220122012
ISBN: 9789059651906

Aanvullende informatie

VOORWOORD

In 1912 werd niet alleen de NVB opgericht, maar werd ook Marten Toonder geboren, de geestelijk vader
van Ollie B. Bommel en Tom Poes. Beide gebeurtenissen zijn dit jaar precies honderd jaar geleden. Voor
de NVB was dit aanleiding om de Toonder Compagnie een samenwerking voor te stellen, die tot deze
bijzondere uitgave heeft geleid. Wij zijn de sponsoren CPNB en SIOB erkentelijk dat zij ons hiertoe in
staat hebben gesteld.                                                                  l

De NVB biedt u 'Heer Bommel en de i-padden' graag aan als blijvende herinnering aan de honderdjarige
beroepsvereniging van informatieprofessionals. Dit verjaardagscadeau komt op een historisch moment.
Het markeert de overgang in ons vak van gedrukte materialen naar overwegend digitale bronnen.
In het bijzondere avontuur van heer Bommel en Tom Poes dat u hier in handen heeft, ontdekt ook heer
Bommel de meerwaarde van de digitale opslag van informatie.
Het verhaal werd geschreven door onlangs bekroond schrijfster Patty Klein, die al 40 jaar geleden haar
eerste Tom Poes-verhaal voor de Toonder Studio's schreef.
De tekeningen zijn van Gerben Valkema, een zeer getalenteerd striptekenaar die ondanks zijn jonge 
leeftijd de klassieke stijl met penseel en inkt met groot vakmanschap voortzet. Als bonus wordt u door
het tonen van de schetsen een kijkje op de kunst van het stripmaken geboden. 

Wij danken u van harte dat u vandaag onze gast hebt willen zijn op de NVBlOO jubileumconferentie. Als
thema van onze bijeenkomst kozen wij ImPact! Informatie die ertoe doet. We hebben hiermee het be-
lang willen onderstrepen van de rol die informatieprofessionals spelen bij het verschaffen van snelle,
gemakkelijke en vrije(!) toegang tot informatie aan overheid, wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en
aan het grote publiek.

En natuurlijk danken we ook alle leden, alle bestuurders en andere vrijwilligers voor hun inzet voor de
NVB in de afgelopen honderd jaar. De toekomst van onze vereniging hangt af van hun voortgezette in-
spanningen.

Utrecht, IS november 2012 - Michel G. Wesseling, voorzitter,

 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b