‹ Terug naar overzicht

Panda en de meester-schatgraver

Staat: eerste druk
Uitgever: Uitgeverij Panda, Hazerwoude-Dorp
Uitgifte: NovNovNovNov 1980198019801980

Aanvullende informatie

Tekst achterzijde boek:

Panda zoekt een goede betrekking met vooruitzichten, verzor-
ging en pensioen en betreedt daarom de Openbare Leeszaal -
om advertenties voor interessante werkkringen na te lopen.
Maar hij raakt in de ban van de meeslepende Grouwelijke Ge-
schiedenis van een Laag Roofridder. De opvliegende wolf
Graaf Wolfgang Isengrim wordt in die geschiedenis tenslotte
verdreven door ene Joris van Malpertuis, den Goeden Bloed.
Beide ridders zijn goede bekenden uit de echte literatuurhisto-
rie. Hun nazaten strijden om een roofschat, waarvan eerst de
vindplaats moet worden opgespoord. De barbaarse Graaf
maakt zich doorlopend kwaad en rijgt zelfs kostbare boeken
aan zijn rapier. Joris Goedbloed gaat subtieler te werk: hij ver-
momt zich als politieagent, als ambtenaar van de Overheids
Auto Controledienst, als inspecteur van de Overheide Kelder
Controledienst en van de Overheids Dagveiligheidsdienst en
tenslotte als bedelende grijsaard, diè er alweer niet in geslaagd
is in één klap schatrijk te worden.

Dit verhaal maakt duidelijk dat een mooi en spannend boek zelf
al een schat bevat. Terwijl Panda van gruwelijke geschiedenis-
sen leest, herleeft het middeleeuwse verleden om hem heen.
De uiteindelijke overwinnaars zijn Zacharias Zamel die 's we-
relds grootste verzameling duveltjes uit doosjes bezit, en de
lezers die Panda's voorbeeld volgen en dit verhaal pas uit han-
den leggen als ze het uit hebben.

 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b