‹ Terug naar overzicht

De avonturen van Panda deel 33

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché
Uitgifte: DecDecDecDec 2022202220222022
ISBN: 9789064382444

Aanvullende informatie

Inleiding

Deze band met vier verhalen uit 1977 van Piet Wijn (tekeningen) en Eiso Toonder
(tekst) is het laatste deel met ondertekstverhalen van Panda.

In Panda en de meester-reiziger (PV136) wordt Panda opgepikt door lord Master,
een wereldreiziger die van opwindende avonturen houdt. Joris Goedbloed wil hem
die wel bezorgen, waarna het hem niet meer lukt van zijn klant af te komen. Hun
belevenissen worden steeds akeliger, tot groot genoegen van de lord. Als hoogte-
punt komt hij een andere Brit tegen, een situatie die doet denken aan Panda en de
meester-ontdekkingsreiziger (PV 44, 1956).

Panda en het helderkijkertje (PV137) is een sf-verhaal waarin de wereld wordt bedreigd
door buitenaardse wezens, een thema dat sinds 'The War of the Worlds (1898) van
H.G. Wells nooit ver weg is. Panda koopt een draagbare tv (die in de jaren zeventig
steeds meer gemeengoed werd). Bij het kijken naar die tv ziet Panda een buiten-
aards wezen dat de gave heeft om van iedereen te zien of die jokt. De aarde dreigt
'genegativeerd' te worden als de bewoners niet deugen. Professor Kalker heeft een
bijrol als gemeentegeleerde.

In Panda en de sportmeester (PV138) wordt Panda's gespierde neef Pam nóg sterker
met hulp van de 'bionisator'van professor Putter. Het is een verwijzing naar De man
van zes miljoen (ook wel de bionische man genoemd); een Amerikaanse serie die van
1974 tot 1978 op de Nederlandse tv werd uitgezonden. 'We moeten ons sneller gaan
bewegen, anders kunnen we het levenstempo niet bijhouden,' aldus de professor.
Joris Goedbloed ziet hierin mogelijkheden om Pam sportman te laten worden.
Maar Pam krijgt hoofdpijn en leeft alleen op als de bionisator wordt gebruikt. Op-
merkelijk is dat in de eerste aflevering gewag wordt gemaakt van Panda's moeder,
de eerste en enige keer in de strip (Panda's vader komt vaker ter sprake).

Het thema van Panda en de deugziener (PV139) lijkt opgeroepen door het thema van
Panda en het helderkijkertje. Deze keer komt Panda in aanraking met Hop Hep, die
kan zien of ergens 'ondeug' in zit. Als hij ernaar kijkt valt het uit elkaar. Ze krijgen
beiden een baantje bij de heer Duiter, waar Panda klachten behandelt en Hop kijkt
of er ondeug in dingen aanwezig is. Panda komt erachter dat het verdienmodel van
Duiter berust op het maken van ondeugdelijke dingen. Het verhaal loopt eigenlijk
tot aflevering 66, waarna vier afleveringen volgen waarin Joris Goedbloed opduikt
om meteen weer afscheid te nemen. Hij heeft 'besloten om naar een ver land te gaan
om een nieuw leven te beginnen.' Panda brengt hem naar de grens en zegt dan dat
het prettig zou zijn als hij nu eens een geluksvogel ontmoette. Het volgende verhaal
heet Panda en de ongelukszoeker, het eerste Panda-verhaal dat alleen als ballons trip
verscheen. Piet Wijn neemt vanaf dat verhaal zowel tekeningen als tekst voor zijn
rekening (en houdt het tekstschrijven drieëntwintig verhalen lang vol).

De reden dat Joris Goedbloed uit de Panda-strip verdween is dat Marten Toonder
hem in de Bommel-strip wilde opvoeren. Joris was in 1946 door Marten bedacht
voor het eerste Panda-verhaal en toen zijn bemoeienis met die strip afnam liet
hij hem in 1947 optreden in Tom Poes en de talisman (BV26). De redacties van de
regionale kranten waarin Panda verscheen verzochten Toonder om daar voortaan
van af te zien. Dertig jaar later besluit hij de figuur Joris Goedbloed aan de Panda-
strip te onttrekken. Een jaar nadien, december 1978, ritselt het aan de kant van de
weg in aflevering 0322 van Heer Bommel en de toekomer (BV162) 'en een vreemde-
ling rees uit het gebladerte op'. Het is Joris Goedbloed, die nadien ook optreedt in
Heer Bommel en de Unistand (BV164, 1979) en Heer Bommel en de vergelder (BV175,
1984). Al deze verhalen zijn eveneens getekend door Piet Wijn.

Na het stoppen van de Bommel-strip in januari 1986, keert Joris al snel weer terug
bij Panda, in mei van hetzelfde jaar in Panda en het goeddoen (PV176).

Dick de Boer

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b