‹ Terug naar overzicht

De avonturen van Panda deel 29

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Utrecht
Uitgifte: FebFebFebFeb 2021202120212021
ISBN: 9789064381805

Aanvullende informatie

Inleiding

In deze band staan vier Panda-verhalen uit 1973 van de hand van Piet Wijn (teke-
ningen) en Eiso Toonder (tekst),

In Panda en het hazenpad (PVI20) maakt Panda kennis met de schrikachtige H. Haas,
die meedoet aan een hilarische 'kroskountrie'wedstrijd. Tijdens het verschijnen van
dit verhaal, maart 1973, was het liedje 'Mijn naam is haas'van het Lowland Trio een
tophit. Ook werd die maand het eerste officiële wereldkampioenschap cross country
running gehouden, op 17 maart 1973 in Waregem (België). NRC Handelsblad schreef
daarover op 19 maart: 'Uitgerekend de Belgen zelf maakten de eerste officiële landen-
cross, met als inzet de wereldtitel, tot een lachertje.' (Omdat ze niet hun beste renners
lieten meedoen).

Panda en de geestgrond (PV121) doet even aan het vorige verhaal denken wanneer
blijkt dat Panda een stuk grond heeft gekocht waar vroeger de Hazefaten een offer-
plek hadden. Joris ~oedbloed beweert dat er oudheidkundige schatten verborgen
liggen, maar Panda heeft niet eerst gekeken hoe de hazen lopen. Geestgrond is
eigenlijk duinzand vermengd met klei of veen. Hier verwijst 'geest' uit de titel in
eerste instantie naar de dronken staat van de figuur van wie Joris de grond over-
neemt: 'Het was een transactium spiritualis zoals wij Latinisten zo aardig zeggen
- een geestelijke verhandeling.' Later speelt Joris v~or geest om te laten zien hoe
gevaarlijk het stuk grond is. Geestig is ook de opmerking van Joris in aflevering
2-121: 'En bovendien zit ik reeds met drie kavels Noordzeegas.' Begin jaren zeventig
was er discussie of de winning van gas uit de Noordzee wel rendabel was, omdat
deze duurder zou zijn dan de winning van het Groningse aardgas.

Ook in Panda en de meester-burgemeester (PVI22) kiezen omstanders het hazenpad
(in aflevering 6-122). Dat gebeurt wanneer agent Blaffers nadert terwijl ze lachen
om het met teer besmeurde standbeeld van de burgemeester. De burgemeester voert
een schrikbewind in het dorp waar Panda terecht is gekomen. Fabrikant Fant probeert
met hulp van Panda de nieuwe burgemeester te worden. Ze worden dwarsgezeten
door professor Krok, die met een zakcomputertje uitrekent wat er allemaal moet
gebeuren. De zakcomputer was in 1973 nog lang geen gemeengoed. Het Algemeen
Dagblad schreef op 17 oktober 1972: 'De belangstelling van het publiek voor zak-
computers voor gebruik in de huishouding en op school stijgt in de Verenigde Staten
razend snel, naarmate de fabricage en verkoop ervan toenemen dalen de prijzen - thans
nog omstreeks 125 dollar of ruim 400 gulden - en komen deze handige rekentuigjes
binnen het bereik van iedereen die vrij veel moet rekenen en dat graag zo snel mo-
gelijk doet.' Opmerkelijk is de ondermijnende actie van Panda in aflevering 60-122,
waar hij het standbeeld van de burgemeester bekladt met een symbool dat veel lijkt
op het 'ban de bom' -teken dat in de jaren zestig en zeventig veel door protesterende
jongeren werd gebruikt.

Panda en de meester-ster (PVI23) speelt, net als verhalen PVI08 en PVlll uit band
26, in de wereld van de film. Panda wordt assistent in een filmstudio en gaat op
vakantie met filmster Bonnie. Als ze Joris Goedbloed inhuren als piloot belanden
ze in een woestijn bij de emir van Babbakesh. Opmerkelijk is dat er in deze streek
geen olie in de grond zit. Op de dag, 24 oktober 1973, dat dit verhaal van start ging in
het Nieuwsblad van het Noorden, kopte dezelfde krant: 'Olieboycot tegen Nederland
groter.' Het was het begin van de oliecrisis van 1973-'74.

Dick de Boer

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b