‹ Terug naar overzicht

De avonturen van Panda deel 28

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Utrecht
ISBN: 9789064381706

Aanvullende informatie

Inleiding

Deze band bevat vier Panda-verhalen uit de periode 1972-'73 die getekend zijn
door Piet Wijn en geschreven door Eiso Toonder. In maart 1972 was het rapport
'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome verschenen, dat voor een groot publiek
duidelijk maakte dat er zuiniger met grondstoffen en milieu moest worden omge-
gaan. In verschillende verhalen uit deze band klinkt die roep door. Piet Wijn zou
later (1977-'83) een twintigtal Panda-verhalen zelf schrijven waarin de zorg voor
natuur en milieu en kritiek op het grootkapitaal eveneens belangrijke thema's waren.

Panda en de verdorster (PV116) gaat over een tekort aan water dat veroorzaakt wordt
door een limonadefabriek. Het verhaal speelt zich af in Donkerstein, een stadje in de
Alpen, dat doet denken aan het stadje Wurstberg uit Panda en de meesterklokkenmaker
(PV41, 1955). Daarin wordt Panda dwarsgezeten door Grump, die nogal lijkt op de
schurkachtige Gurk uit dit verhaal. De directeur van de limonadefabriek, Lemoen,
lijkt een voorstudie voor bovenbaas SK (Siluur Krok) die voorkomt in Heer Bommel
en de zonnige kijk (BV155, 1976). Mogelijk is het thema voor dit verhaal mede geïn-
spireerd door een studie eerder in 1972 voor een milieuconferentie van de Verenigde
Naties. Op 15 februari schreef Trouw daarover onder de kop 'Watertekort moeilijk
te voorkomen' onder meer: 'De huidige pogingen om meer zoet water te krijgen
veroorzaken ernstige milieuschade.'

In Panda en de meester-erfkenaam (PV117) komt Panda in een stadje waar huisbaas
Hebbes Schraap veel geld weet te vergaren door de huren steeds te verhogen. Joris
Goedbloed beweert zijn erfgenaam te zijn en vraagt Panda hem te helpen om de
familiering te kunnen tonen. Huurverhogingen zijn van alle tijden, maar het toen-
malige kabinet Biesheuvel maakte het wel erg bont: 'Huren in januari met 25%
omhoog,' kopte De Telegraaf op 13 juni 1972.

In Panda en de meester-ruitenier (PVl18) heeft professor Kalker last van uitlaatgassen
en vindt, om daartegen een barrière op te werpen, een spuitbus uit waaruit onbreek-
baar glas komt. Joris Goedbloed ziet al snel in dat de uitvinding kan dienen om aan
geld te.komen. Hij heeft in dit verhaal acute geldnood omdat belastingambtenaar
Hachel Haak hem op de hielen zit. De laatste figuur kwam eerder voor in Panda en
de meester-geldzamelaar (PV89, 1966). Joris brengt het tot minister van Financiën,
die de belastingen verlaagt. In werkelijkheid verhoogde het destijds inmiddels
demissionaire kabinet Biesheuvel in 1972 de belastingen. Opmerkelijk is dat Joris
in aflevering 54-118 krijgt toegeworpen: 'Hij is een radikale revolutionair van
nieuw-links!' Nieuw-links was een beweging binnen de Partij van de Arbeid, die in
1971 was opgeheven. Enkele voormalige leden stonden op verkiesbare plaatsen
voor de verkiezingen van november 1972, die zouden leiden tot de vorming van het
kabinet Den Uyl.

In Panda en de komeet van Zoetekauw (PV119) sponsort snoepfabrikant Zoetekauw
het onderzoek van profeseer Zonneklaar naar antimaterie in het heelal. Als er een
botsing dreigt, predikt Joris Goedbloed onthechting en roept een ieder op zijn
bezittingen naar de vuilnisbelt te brengen. De worsteling van Zoetekauw om te
onthechten wordt mooi verbeeld in de laatste twee plaatjes van aflevering 37-119.
Begin jaren zeventig was er in verschillende kranten de nodige aandacht voor Rus-
sisch en Amerikaans onderzoek naar antimaterie. De onthechting in dit verhaal
roept herinneringen op aan Panda en de meester-onthechter (PV114). In de inleiding
bij band 27 schreef ik al over de belangstelling van tekstschrijver Eiso Toonder voor
esoterische onderwerpen.

Dick de Boer

 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b