‹ Terug naar overzicht

De avonturen van Panda deel 22

Staat: nieuw
Uitgever: Cliché
Uitgifte: JunJunJunJun 2023202320232023
ISBN: 9789492904287

Aanvullende informatie

Inleiding 

De vier verhalen in deze band werden in de periode 1966-'67 door Dick Matena 
getekend en door Richard Klokkers geïnkt. Na een sterk begin zakt de kwaliteit van 
de tekeningen wat in, maar die herstelt zich in het derde verhaal weer. Mogelijk 
komt dit doordat Matena druk bezig was met zijn eerste eigen strip Polletje Pluim, 
die op 7 januari 1967 van start ging in het weekblad Prinses. Over de tekstschrijvers" 
zijn de bronnen niet eenduidig. Sommige noemen Andries Brandt, andere Eiso 
Toonder. 

In de hier gebundelde verhalen heeft Panda een chronisch geldtekort, dat pas aan 
het eind van het laatste verhaal enigszins wordt verlicht. Hierdoor gedreven neemt 
hij in Panda en de meester-eter (PV91) de opvoeding van de kleine Hapwap op zich, 
een dreumes die uitzonderlijk veel eet. Deze eigenschap gebruikt Joris Goedbloed 
om de jongeling een tunnel naar het Muntgebouw te laten eten. Het thema opvoe- 
ding komt tevens voor in verschillende verhalen van Tom Poes en heer Bommel, 
zoals Heer Bommel en de gr;u"fe razer (BV101, 1962-'63). Ook Tom Poes en Solfertje 
(BV35, 1949) gaat over het opvoeden van een kleuter die verkeerde dingen eet. 

Panda en de meester-loodgieter (PV92) lijkt eveneens geïnspireerd op een Bommel- 
verhaal, te weten Heer Bommel en de dankputters (BV83, 1958-'59). Hierin komen 
waterdruppels voor die dankbaar zijn, bij Panda zijn ze wraakzuchtig omdat hij 
per ongeluk een dam vernielt. Overal waar hij komt springen waterleidingbuizen 
of begint het te regenen (wat weer doet denken aan Heer Bommel en de Zwarte 
Zwadderneel, BV75, 1957). Aan het einde van dit verhaal geeft Joris Goedbloed 
de helft van het schamele bedrag dat hij aan dit avontuur overhoudt aan Panda, 
in het vorige verhaal was het andersom. 

De titel Panda en de meester-drinker (PV93) is een variatie van die van het eerste 
verhaal uit deze band. Professor Kalker, die zijn intrek in Panda's landhuis 
Hobbeldonk heeft genomen, vindt een drankje uit dat onzichtbaar maakt. Jollipop 
stelt voor de uitvinding aan het leger te verkopen, maar ook Joris Goedbloed 
toont interesse. Daarbij hult hij zich in verschillende briljante vermommingen. In 
aflevering 20-93 lijkt hij zich meer thuis te voelen in vrouwenkleren dan in een 
soldatenuniform, dat hij 'stuitende kledij' noemt. Het antimilitarisme is een door- 
lopend gegeven in de Toonder-strips, met name als Eiso eraan meewerkt. De mooiste 
rol die Joris Goedbloed hier vertolkt is echter die van de vader van professor Kalker. 

In Panda en de boze Warapuri-diamant (PV94) worden Aal de Glibber en Henkie 
geïntroduceerd, twee booswichten die in door Piet Wijn getekende verhalen nog 
verschillende keren zullen terugkeren. Het verhaal spitst zich toe op de diefstal en 
omzwervingen van een vervloekte diamant. Bij het opsporen ervan krijgt Panda 
hulp van detective Pat O'Nozel, die zijn Ierse afkomst onder meer verraadt door het 
gebruik van het woord 'spalpeen' (schurk). Dit duidt erop dat de destijds in Ierland 
wonende Eiso Toonder ook aan dit verhaal zou kunnen hebben meegeschreven. De 
oude wagen van Panda - die hij bij het vernielen van de dam in verhaal 92 was 
kwijtgeraakt - wordt in dit verhaal vervangen door een vrij non-descripre auto. 
Opvallend is verder de vrachtwagenchauffeur uit aflevering 53-94 die gelijkenissen 
vertoont met Baas Beer uit Polletje Pluim alsmede met de figuur P.T. Bridgeport 
uit Pogo van Walt Kelly, een strip die Matena destijds zeer bewonderde. 

Dick de Boer 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b