‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 12

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché
ISBN: 9789064382024

Aanvullende informatie

Inleiding

De strip Koning Hollewijn van de Marten Toonder Studio's loopt vanaf 1954 in
De Telegraaf. Al tien jaar volgt zeker een half miljoen lezers van 's lands grootste
ochtendblad tijdens het ontbijt de avonturen van de kleine koning. De vaste perso-
nages zijn intussen bekend en allemaal hebben ze hun vaste taalgebruik. Hollewijn
begint graag zijn uitspraken met de nodeloze woorden: 'Het is zo gesteld dat ... ' of
'Kijk eens aan' en in zijn overwegingen noemt hij zowel het 'enerzijds' als 'ander-
zijds'. Als Wiebelt je genoeg van die 'noodfiguren' krijgt, concludeert ze dikwijls:
'Geef mij maar zuurtjes' en bezigt modewoorden als 'gompie' en 'knoertig'. Dreutels
woorden zijn ook voorspelbaar. Om uitspraken kracht bij te zetten begint hij met:
'De ervaring leert .. .'. 'Waratje' is een vaste kreet van krijgsoverste Hoetentoeter en
als hij het manschap aanmoedigend toespreekt zegt hij: 'kaerel.' Bediende Plicht-
pleger vraagt zich altijd af wat 'de vakbond er wel van zal zeggen'. Pieper en zijn opa
op de Korstheuvel plaatsten voor de logica het woordje 'zodoende' achter hun zin-
netjes en opa Rubarber vindt alles maar 'stadse fratsen'. En niet te vergeten het
koppel Solouche. Alexander vindt alles al snel 'afmattend', sluit zijn uitspraken op
zeurderige toon af met 'en zo', hij houdt van 'piefjes' en het enige dat zijn 'liefje'
Troubelle roept is dat hij een 'eend' is. En dit is nog maar een kleine inventarisatie.

In de vrijgevochten jaren '60 maakten de ouders zich ernstig zorgen over het op-
komende gebruik van drugs en hallucinerende middelen bij de jeugd. Dat waren
geen zaken die behoorden bij de beschaafde, westerse wereld. Wanneer in Hollewijn
en de heppings dit onderwerp wordt gekozen als thema voor een nieuw avontuur
wordt Korstheuvel gekozen als bron van de ellende. Daar snuift opoe Rubarber de
rook van smeulende paddestoelen op om in trance te raken bij haar 'heppings', een
woordspeling van de schrijver die de woorden happenings en hennep( -drugs) com-
bineert. ·Zakenmensen zoals Daalder, maar ook Asmoth, zien daar al snel grote
verdiensten in en dan loopt alles natuurlijk een beetje uit de hand.

De wapenwetloop was niet genoeg; ook in de ruimtevaart wilden de Russen en
Amerikanen elkaar overtreffen .. Prestigeprojecten gefinancierd met geld dat beter
had kunnen worden besteed aan sociale voorzieningen, zoals Dreutel oppert. De
grootmachten dreigden ermee en in ons kikkerlandje waren we er allemaal op tegen,
behalve dan de overheid. Hollewijn en het raketten mysterie is een heerlijk verhaal met
nieuwe streken van de misdadigersduo Troubelle en Alexander Solouche. Zelfs gene-
raal Hoetentoeter en zijn manschap draaien mee in het bedrog. Lexje wordt zomaar
aangesteld als hoofd Voorlichtingsdienst van het leger en ook Dreutel ziet hem als
zeer geschikt voor deze ambtenaarsfunctie. Bij lastige vragen geeft hij immers altijd
het juiste antwoord: 'Geen commentaar'. Intussen wordt Koudewater door spionnen
volgehangen met afluisterapparatuur omdat zij hebben doorgekregen dat Hollewijn
president-commissaris is van de nieuwe raketfabriek.

Meer dan Marten Toonder stond Lo Hartog van Banda open voor alternatieve levens-
wijzen die opkwamen in de sixties. Hij schreef later de psychedelische strip Iris en
de sciencefiction-strip zî-aer en Ilva. Voordat de Bhagwan en Hare Krishna ons land
bevolkten waren hier sektes die meer eigen waren aan onze cultuur. Eén ervan was
die van de charismatische religieuze leider Lou de Palingboer, die veel aandacht
trok in de media. Strenge leiders, onbegrijpelijke regels, dwingelarij en onderlinge
twisten zijn standaard aan de orde. Sektes zijn gewoon eng en dat ondervinden
Wiebeline en Hollewijn ook in het avontuur Hollewijn en de zuiveraars.

In Hollewijn en de landloper verlaten zowel Wiebeline als Hollewijn voor enige tijd
kasteel Koudewater en maken elk op hun eigen manier een leerzaam uitstapje. Het
begint allemaal met de komst van de plichtsgetrouwe heer Primpveld als nieuwe
secretaris van de koning die Wiebels plaats overbodig maakt. Onverwacht maken
onze helden nieuwe vrienden.

Rob Aalpol

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b