‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 17

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché
Uitgifte: FebFebFebFeb 2023202320232023

Aanvullende informatie

Inleiding

Anno 1969 was er nog maar weinig veranderd in de samenstelling en opmaak van
kranten. In de afgelopen vijftien jaar leverden de Marten Toonder Studio's zesen-
zestig dagstrips van Koning Hollewijn aan het ochtendblad De Telegraaf  Verhalen
in circa zestig afleveringen waarin de lezers elke dag de belevenissen volgden van
hun helden. Ze stonden op pagina twee, vergezeld door onder meer de morbide
strip van Andries Brandt: Horre, Harm en Hella. Vijftig jaar later is deze vorm van
ondertekst-strip zo goed als uitgestorven. Zelden lezen we nog 'wordt vervolgd'.
Strips in dagbladen zoals Fokke & Sukke, Dirkjan en S1ngle zijn losse grapjes met
zo min mogelijk tekst. Vol spot over actualiteiten en scherpzinnigheden maar vrij-
blijvend. Ook leuk maar wel anders.

Vijftig jaar geleden was men geabonneerd op tijdschriften zoals Kuifje, Pep, Robbedoes,
Sjors en Tina met spannende en humoristische vervolgverhalen, die daarna als strip-
album verschenen. In de huidige welvaartsmaatschappij koopt men direct de albums,
stripboeken zoals ze nu heten. Bovendien heeft de ballonstrip het gewonnen van de
ondertekst-strip. Marten Toonder heeft die formule als één van de weinigen lang
volgehouden, met name omdat hij waarde hechtte aan de literaire mogelijkheden.
De Hollandse ondertekst-strips zijn daarmee een unieke vorm van de zevende
kunst geworden, waarmee de naoorlogse jeugd wel vertrouwd was maar waar de
jongere generatie vreemd tegenaan kijkt.

Twee opmerkelijke personen krijgen een rolletje in Koning Hollewijns miljoenen.
Minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken moest in 1968 het Nederlandse
ongenoegen overbrengen over de Vietnam-bombardementen aan de Amerikaanse
regering. De Griekse scheepsmagnaat Onassis trouwde met Jacky Kennedy, de
weduwe van de vermoorde president John F. Kennedy. Minister-president Dreutel
stelt Hollewijn voor om - zoals iedereen - eens op vakantie te gaan. Voor hun
verblijf in Lovarno krijgt de koning maar een knieperig zakcentje mee, wat hij weet
te vergroten in het casino. Binnen de kortste keren is hij schatrijk - gewoon door te
kopen en verkopen - en verkeert hij met Wiebel in de hoogste zakelijke kringen. Bij
het lezen van dit avontuur vraag je je serieus af waarom Hollewijn niet eerder in de
gèldbusiness is gegaan.

Eens ging Hollewijn op zoek naar de cultuur in de betekenis van 'uitingen en waarden
van een volk'. Schijnbaar gaat hij weer op zoek naar hetzelfde, maar stoot in Hollewijn
en de cultuur op een 'kulture' van gekweekte organismen. Ontwikkelt in opdracht
van de eigen Geheime Dienst en genoeg om zeven keer de wereldbevolking uit te
roeien. In 2020 zette het Covid -19-virus de hele wereld op zijn kop. In 1968 brak
de vergelijkbare epidemie uit van de Hongkong- of Mao-griep, die gelukkig na een
paar jaar was bedwongen. De aanleiding voor Hollewijns uitstapje is een lege nis in
het paleismuseum waar eens de cultuur werd tentoongesteld. Aan het eind van het
verhaal treffen de bezoekers daarin een snoeppapiertje van Wiebelt je aan, een somber
symbool van het heden. Het volk is ontwaakt uit de sluimertoestand. De slaafse
braafheid heeft weer plaatsgemaakt voor ondernemerschap, kritiek en ergernis.

Staatsbezoeken vormen een vast onderdeel van het bestaan van vorstenhuizen.
Onze koninklijke familie bracht in 1969 een tegenbezoek aan keizer Haile Selasssie
van Ethiopië, het land van de snelle hardlopers. In Hollewijn en de hojkampioen
verschijnt emir Tatta van Kasthan op Koudewater. Tot de vaste rituelen behoort
de uitwisseling van geschenken, maar door de cultuurkloof ontstaat een pijnlijk
misverstand. De buitenlandse vorst eist genoegdoening voor deze grove belediging,
waarna zijn gezant komt melden dat een driekamp tussen beider kampioenen de
schade in de relatie kan uitwissen. De plaats van Hollewijns hofkampioen Twist
Kners wordt evenwel ingenomen door Alexander Solouche, omdat hij de persoons-
gegevens van de atleet even nodig heeft voor het innen van een grote erfenis. Wiebel
weet weer tijdig de bedriegers te ontmaskeren.

Rob Aalpol

 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b