‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 15

Staat: nieuw
Uitgever: uitgeverij Cliché
Uitgifte: JunJunJunJun 2022202220222022
ISBN: 97890643823390

Aanvullende informatie

Inleiding

In de Hollewijnstrips van de Toonderstudio's betreden tweeëntwintig personages
de bühne die meer dan één keer voorkomen in de verhalenreeks. Eerste minister
Dreutel staat bovenaan de lijst, hij tekent voor vierenzestig keren aanwezig in
de totaal drieënzeventig verhalen. Dat mag men ook wel verwachten wanneer de
makers als doel hebben in te haken op de landelijke verwikkelingen rond de kroon
en de regering. Goede tweede en derde zijn de hofdetective Euvel en de bediende
Plichtpleger, met respectievelijk zesenvijftig en zevenenveertig optredens. Wat ook
begrijpelijk is want zij behoren tot het noodzakelijke personeel van de koning.
Generaal Hoetentoeter komt verrassend met zijn manschap zesentwintig keer in
actie en verslaat nog net Magnus M. Daalder, die voor vijfentwintig keren presentie-
geld mag incasseren. Dat deze zakenman is ontsproten uit de geest van Marten
Toonder is niet verwonderlijk. Als geboren filosoof koesterde hij ambivalente
gevoelens voor dit soort volk, dat noodzakelijk is om de winkel draaiende te houden.
Deze bundel bevat vier verhalen ontsproten uit de fantasie van Eiso Toonder.
Minder dan zijn voorganger grijpt hij naar actualiteiten als thema, maar snijdt alge-
mene zaken aan die wel eens uit de hand kunnen lopen: wetgeving, luchtkwaliteit,
computergebruik en toerisme.

Heel Nederland was geschokt toen in Amsterdam in 1966 heftige rellen uitbraken
want daar was ons land toch te netjes voor. De trouwstoet van Beatrix en Claus
werd verstoord en bouwvakkers leverden een veldslag met de politie na hun bestor-
ming van het Telegraafgebouw. Dreutel is zo dom om aan een vreemd kereltje,
vergezeld van de dommekracht Boris, de macht over te dragen om wetten uit te
vaardigen en de orde te herstellen. Dat geschiedt door 'kop-indrukken', hetgeen
gewelddadig wordt uitgevoerd, en door onredelijke wetten uit te vaardigen die de
maatschappij volledig lam leggen. Grootindustrieel Daalder is de enige die door de
wetgever wordt ontzien in Hollewijn en de wetgever. De schoorsteen moet immers
blijven roken. Maar Wiebel, vergezeld van haar nieuwe vriend Karel Kwinkstap,
weet een oplossing en Hollewijn voegt daar zijn g·ezag en wijsheid aan toe.

Ook in Hollewijn en de zwaardridder komt Daalder er niet best vanaf. De vinding

- van professor Kerndrayer waarmee de dampkring wordt verdicht om te zuiveren,
maar die na vierendertig jaar is uitgeput, is voor hem geen probleem. 'Wie dan leeft,
wie dan zorgt', is zijn geruststellende reactie. Wiebelt je gaat het spoor terug van de
vreemde zwevende bellen en belandt zo in het laboratorium van de professor. Daar
veroorzaakt zij het verschijnen van een zwaard en de bijbehorende zwaardridder uit
oude tijden. De ontheemde edelman bindt de strijd aan met duistere krachten en
verdwijnt uiteindelijk samen met de kleine geleerde in een luchtbel uit het verhaal
en de tegenwoordige tijd.

De arme Euvel beleeft slapeloze nachten door het gestommel op de zolderverdieping
boven zijn kamertj.e. Hij denkt dat er ratten zitten, maar als Wiebeltje daar argeloos
op zoek gaat naar een verjaarscadeau voor nicht Adelheid blijkt het de werkplek te
zijn van een stokoude hofarchivaris. Het meisje komt beneden met een oud telraam
en een vreemde fles waarin een geest, een djinn, zit. Volgens de traditie mag zij als
beloning voor zijn vrijlating drie wensen doen. Maar sprookjes bestaan niet en van
die wensen komt in Hollewijn en de djinn Harawar weinig terecht.

Toerisme verstoort de rust in vreemde landen als men onbekend is met de gebruiken
van de bevolking. In Hollewijn en Daalder op Korstheuvel komt de zakenman maximaal
in-beeld. Hij reist met zijn zoon Balthazar Flap af naar zijn zomerhuis in Korstheuvel.
Het is voorspelbaar dat hier onenigheid uitbreekt over eigendommen tussen de
vakantiegangers en bewoners. Hollewijn moet als heer van Korstheuvel gaan be-
middelen en wordt daarbij tevergeefs geholpen door opoe Rubarber. De brillen die
zij hem aanreikt geven hem slechts een eenzijdig beeld op de situatie, De oplossing
blijkt simpeler dan gedacht: gewoon samen gaan vissen,

Rob Aalpol

 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b