‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 14

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché
Uitgifte: JanJanJanJan 2022202220222022
ISBN: 9789064382383

Aanvullende informatie

Inleiding

Eiso Toonder, die de volgende verhalen van Koning Hollewijn schreef, was uit ander
hout gesneden dan Marten. Als kind van een beroemde en zeer dominante vader,
heeft hij zijn leven lang alles gedaan om het zijn vader naar de zin te maken, zowel
zakelijk als privé. De vanzelfsprekendheid echter waarmee dit werd ervaren en de
gewoonte van papa om hem te schofferen, deed Eiso uiteindelijk besluiten om te
breken met zijn vader. Deze behandelde hem steeds meer als één van zijn knechten
in de studio, waaraan Eiso meer heeft bijgedragen dan destijds werd erkend. Drie
jaar voor zijn overlijden ontving hij, in 2011, uiteindelijk wel de Bulletje en Boone-
staak Schaal. Op verzoek van Marten werd Eiso op de studio ingewerkt door Lo
Hartog van Banda, die zijn leerling minder streng aanpakte dan diens vader had
opgedragen. Dat was ook overdreven: Eiso bezat voldoende talent om zijn taak over
te nemen bij het plotten en schrijven van Panda, Kappie, Heer Bommel en Tom Poes,
en Hollewijn. En zo geschiedde in 1965.

Het verhaal Hollewijn en de voorvader-scepter doet denken aan eerdere verhalen,
zoals Het S-spel, De Hoedenzaak en De Steen der Wijzen. Wederom bezoekt Hollewijn
met Wiebel zijn voorouderkasteel en door een onhandigheidje van Wiebel vinden
zij de scepter die koning Halewijn zijn nazaten naliet. Deze bevat magische kracht
uit tijden waarin koningen nog grote daden verrichtten, zoals het vernietigen van
steden. Achtereenvolgens valt de scepter in handen van de vertrouwde medespelers,
waarbij hun sterkste eigenschap naar voren wordt gehaald.

We schrijven 1966, het gegeven in Hollewijn en de drummeI is inmiddels griezelig
actueel geworden. De onschuldige en zo te zien onwetende ambtenaar Trilbinder
plaatst, zoals ook elders, een drummel in de kelder van Koudewater. Dan verschijnen
er onverwachte lichtflitsen, beeldprojecties, een vrachtauto vol portretten van
Plichtpleger en afluistergesprekken op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd. Ook
de troonrede van Dreutel wordt voortijdig geplaatst door een krant en dit brengt
de staatsman' in ernstige verlegenheid. Op zoek naar het adres van het telefoon-
nummer voor klachten belandt Wiebel in een vreemd elektronisch laboratorium.

In februari 1966 lieten de Russen de Luna-9-raket landen op de maan en wonnen
daarmee deze ruimterace van de Amerikanen. De geschiedenis over Hollewijn en
de marsmannetjes begint in de woning van de gezusters Mork. Daar is Coba een
dankbaar medium voor buitenaardse krachten op Mars, die de wereldbevolking
aanspreken op het verstoren van het zonnestelsel met raketten. De vrees voor een
invasie brengt het land danig in beroering en dat brengt Hollewijn ertoe zelf
op onderzoek uit te gaan. Wanneer duidelijk wordt dat alle drukte ongegrond is
geweest, treft hij Wiebeltje aan tijdens een uitzonderlijke ontmoeting waardoor de
hele gebeurtenis toch met andere ogen gezien moet worden.

Een grote schare vaste medespelers passeert weer het toneel in het verhaal Hollewijn
en de ontwoording. Dit keer met een belangrijke rol voor Euvel, die tijdens deze
rampzalige toestand in het rijk van Hollewijn zich ontpopt als de redder in de nood.
Een vreemde woekerplant geeft stuifmeel af en overal waar die opduikt verdwijnen
gedrukte letters. Daarmee is niet alleen dichter Halbo Hoep zijn medium kwijt,
maar in feite ligt de hele economie stil. Daalder brengt heel handig het wasmiddel
Dada op de markt, om alles spierwit te maken, zelfs legeruniformen. Ook Troubelle
en Alexander Solouche denken er een slaatje uit te kunnen slaan, door zich uit te
geven voor bezoekers van Transslavië, die nu voor hun olie opbrengsten in muntgeld
willen worden uitbetaald.

Al met al weer een keurige bundel van vier amusante verhalen van Eiso Toonder,
met ononderbroken mooi uitgewerkte tekeningen van Piet Wijn. Wel is te zien dat
hij zijn tekenstijl geleidelijk verandert, in meer cartoonachtig en met grotere hoofden
van de personages.

Rob Aalpol

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b