‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 13

Staat: nieuw
Uitgever: uitgeverij Cliché
Uitgifte: SepSepSepSep 2021202120212021
ISBN: 9789064382338

Aanvullende informatie

Inleiding

Marten Toonder verkondigde meermaals via de media dat hijzelf alle strips schreef
en tekende die de studio voortbracht, dit tot ergernis van zijn medewerkers. Lo
Hartog van Banda werd, na zijn verbintenis met de studio in 1952, de vaste plotter
en schrijver van Koning Hollewijn. Hij leverde Marten ook plots en teksten van
bijvoorbeeld Panda, Kappie en niet te onderschatten Heer Bommel en Tom Poes. In
deze samenwerking rolden zo enige jaren de Toonderstrips van de lopende band, tot
Marten en Phiny afreisden naar Ierland en zich daar in september 1965 definitief
vestigden. Voor Lo was de lol er toen een beetje af en hij gaf aan te willen stoppen
bij de studio. Na een baan bij een reclamebureau stortte hij zich weer op het schrijven
van stripverhalen in kranten en jeugdbladen, voor Belgische stripmakers en de
Nederlandse televisie. In 1975 ontving Lo de Nederlandse Stripschapprijs voor zijn
gehele oeuvre.

Het jaar 1964 is bijna voorbij, de vogels vertrekken en wij blijven zitten met de
bladeren. Zo begint het eerste verhaal en zo moet ook Lo gedacht hebben, toen hij
zich na de verhuizing verlaten voelde in een nieuwe maar uiterst sfeerloze werkkamer.
Een snoepreisje naar een zonnig land zat er voor hem niet in, maar wel voor Hollewijn
en Wiebel. In een luxe strandhotel ontmoeten zij een schare aan interessante lieden,
die zich anders voordoen dan zij eigenlijk zijn en dat leidt tot amusante gesprekken
en situaties. De verrassing aan het eind van Hollewijn en de snoepers is des te groter
als blijkt dat die aardige oude heer zich niet alleen voordoet als koning maar het ook
in werkelijkheid is.

Hollewijn en het gewichtsverlies is een buitengewoon geestig verhaal met weer zeer
verzorgde plaatjes van Piet Wijn; in feite is dit het laatste complete verhaal dat Lo
en Piet samen maakten. Professor Kerndrayer zoekt een proefpersoon voor zijn
nieuwste uitvinding en bijna alle passanten worden slachtoffer als gevolg van de
behandeling. Alles en iedereen komt uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht, behalve
dan de heren politici, want die blijven tot het einde toe gewichtloos.

Toen Lo bezig was de deur van de Toonder Studio's achter zich te sluiten liep het
verhaal Hollewijn en de gasbel. De veelzijdige Andries Brandt sprong regelmatig bij,
Marten bleef eindverantwoordelijk en Eiso Toonder moest het stokje overnemen.
Wie, wat en waar deze vier schrijvers aan dit verhaal hebben bijgedragen is niet te
herleiden. Halverwege is te zien dat, door deze onrust, de tekeningen niet meer de
oude kwaliteit hebben die we gewend zijn van Piet Wijn. In 1965 kwam de winning
van Nederlands aardgas op gang en de overheid kondigde een boorstop af. Verschil-
lende maatschappijen gingen overal te lande proefboringen uitvoeren om ook grote
vondsten te doen zoals in Slochteren. Troubelle met haar Lexje knutselen zo hun
eigen gasput, waar Daalder wel interesse voor heeft.

Na een mislukte poging in april 1965 om een nieuw kabinet te vormen uit de
christelijke partijen was samenwerking met de socialisten de enige mogelijkheid.
Het bleek een weinig slagvaardige formule. De schrijver van Hollewijn en het rege-
ringsapparaat had ook een vooruitziende blik: beslissingen van de regering gaan
genomen worden op basis van computerberekeningen. De andere verhaallijn is het
verschijnen van wijze goeroe Kwansius, die zijn volgelingen oproept om elk hun
eigen impuls te volgen, en die dat gezamenlijk ook enthousiast opvolgen.

De aanslagen van Zwederik Loser maken weinig indruk en wekken eerder meelij
bij Wiebel en maatschappelijk werker Karel Kwinkstap. Naast deze druktemaker
treft het komische duo Euvel en Plichtpleger het ongeluk zich regelmatig te bevinden
in het centrum van de explosie. Het verhaal Hollewijn en de anarchist eindigt vreed-
zaam tussen een groepje kunstenaars; een verwijzing naar de anti-rookmagiër Robert
jasper Grootveld, de aanstichter van Provo, die destijds veel aandacht trok met zijn
happenings bij het Lieverdje op het Spui.

Rob Aalpol

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b