‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 10

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Maarsen
ISBN: 9789064381683

Aanvullende informatie

Inleiding

In de sixties verandert er veel. De sobere jaren '50 van wederopbouw zijn voorbij,
alles mag anders en dat geldt ook voor Marten Toonder. Hij heeft een bedrijf opge-
bouwd waar strips en tekenfilms worden gemaakt, hij heeft een gezin gesticht en de
kinderen grootgebracht. Enkele oude getrouwen van de studio zijn opgestapt en
Marten bezoekt samen met Phiny het idyllische platteland van Ierland. Daar raakt
hij verliefd op de cultuur, richt er Toonder Film (Ireland) Ltd. op en breekt daarmee
deels met de studio in zijn eigen land. Daar mogen directeur Jacob Back en zijn
inmiddels getrouwde zoon Eiso Toonder de leiding overnemen. Deze veranderingen
hadden hoe dan ook hun effect op de producten, waaronder de strip Koning Hollewijn
die iedere ochtend te lezen stond op pagina 2 van De Telegraaf.

Het bezit van kernwapens was ook in ons land een onderwerp van gesprek en in
oktober 1962 zou de Cuba-crisis de wereldvrede bedreigen. De duif was het sym-
bool voor hen die de kernbom wilden uitbannen en zo zal de bedenker van Hollewijn
en de onbomvogel, waarschijnlijk Lo Hartog van Banda, tot deze titelkeuze zijn ge-
komen. Wiebel raakt geboeid door Parcifal Pieters, een mediterende kunstenaar die
in raadselen spreekt. Hij heeft de mond vol van de kosmos en onsterfelijkheid. Op
uitnodiging van de opdrachtgever van een schilderij dat Parcifal moet maken bezoekt
Hollewijn een broederschap van vredesvrienden die al snel uiteen valt door onder-
linge ruzies. En wanneer het ei van de onbomvogel door professor Kerndrayer
wordt uitgebroed, is het resultaat ook niet wat men zou verwachten.

De ervaren Hollewijn-lezer is inmiddels vertrouwd met de Korstheuvel, waar men
wars is van de vooruitgang en het primitieve gedrag van de bewoners een bron is van
vermaak. In dit achtergebleven gebied ligt het Warrewoud, waar men evenwel gaarne
de banden met het landsbestuur instandhoudt. Dat leidt tot de nodige onrust en
zodoende vertrekt de hofauto naar dit gebied om de standpunten en goede bedoe-
lingen van de overheid duidelijk te maken. In Hollewijn en het Warrewoud krijgt de
bediende Plichtpleger een bijzondere rol en wanneer Wiebeltje opnieuw Pieper
ontmoet wordt hij voor de zoveelste maal diep teleurgesteld.

In het volgende verhaal wisselen Hollewijn en Wiebel de bergen in voor het platte-
land, waar het niet veel anders is. De opmakers van de Telegraaf waren wel eens wat
onoplettend. De titels van verhalen werden verwisseld bij de laatste van het vorige
en eerste van dit verhaal, Hollewijn en de watertoorn. En boven afleveringen 2628 en
2629 vermeldden zij Walt Disney als maker. Maar ook de Toonderstudio maakte
fouten, want zij gaven aflevering 2590 het nummer 2591 en nummer 2591 het
nummer 2592 (voor deze uitgave hersteld). De teksten in dit verhaal zijn weer
doorspekt van voldoende humoristische noten, zoals de oud-militair (afl. 2582) die
weet wat hij doen moet als hij voor een meerdere staat: in de houding gaan staan,
salueren, zijn denkvermogen uitschakelen en wachten op orders. De tekeningen
missen in deze periode de vertrouwde kwaliteit. De potloodschetsen van Piet Wijn,
of misschien Jan Wesseling, zijn dan waarschijnlijk geïnkt door studiomedewerkers.

Voor een derde maal gaat Hollewijn op stap naar vreemde streken. Lo Hartog van
Banda schreef nu het verhaal Hollewijn in Halloa. Aloha is een welkomstgroet in
Hawaï. Wie weet wilde hij Marten Toonder in het ootje nemen en zo laten zien dat
buiten diens eigen kleine kringetje, zoals Ierland, voornamelijk primitieve lieden
wonen die nooit zullen veranderen. Het reisgezelschap is verrijkt met de doctorandus
Dreutel en zakenman Daalder, waardoor de handelsmissie van Hollewijn koloniale
trekjes gaat vertonen. Alles loopt op niets uit en het enige pluspunt is dat eerste
minister De Vriend dansend van het podium verdwijnt. Want Daalder heeft hem

een hoge functie in het bedrijfsleven aangeboden en nu kan hij eindelijk carrière
gaan maken.

Rob Aalpol

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b