‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 07

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Maarsen
ISBN: 9789064381140

Aanvullende informatie

Inleiding

Als anno 1959 de strip van Koning Hollewijn vijf jaar loopt in De Telegraaf is
Marten Toonder druk met tekenfilms. Hij laat het schrijfwerk over aan Lo Hartog
van Banda en zal na deze bundel van vier verhalen ook niet meer meedenken over
de plots. Lo heeft een ongebreidelde fantasie en doet wat dat betreft niet onder voor
zijn baas. Het tekenwerk gaat over in andere handen. Beide coryfeeën Ben van 't
Klooster en Ben van Voorn stappen op en Toonder vindt in Piet Wijn een waardig
opvolger. De bijdrage van Jan Wesseling blijft beperkt tot het mogen inkten van de
potloodschetsen van enkele verhalen. Een afsluiting van een tijdperk en het begin van
een nieuw. Niet alleen voor de makers, ook voor Hollewijn zelf en zijn huisgenoten.

Na drie kabinetten nam 'vadertje' Drees eind 1958 afscheid als minister-president.
Hij stond als rechtgeaard socialist model voor Dreutel en deze mocht zodoende ook
zijn zetel afstaan. Er kwam in 1959 een uiterst conservatief overgangskabinet, ge-
vormd uit louter christelijke partijen. In Hollewijn en de nieuwe wind verschijnt de
opvolger van Dreutel, de heer De Vrind, vergezeld door freule Drul van Hekel. Het
moet maar eens afgelopen zijn met dat progressieve gedoe, vinden zij. Generaal
Hoetentoeter maakt zijn herintrede als bewaker van het paleis. Dankzij een slimme
truc van Wiebel weet Hollewijn zich te onttrekken aan het gezag en ontdekt hij een
oud geheim.

Eén van die mannenclubjes met hoogdravende idealen is De Nederlandse Tafelronde.
Drukke baasjes met enig maatschappelijk gewicht die, als het zo uitkomt, elkaar de
bal toespelen. In Hollewijn en de ronde tafel probeert de koning meer contact te krijgen
met zijn volk door vertegenwoordigers te verzamelen aan een ronde tafel. Dit naar
het voorbeeld van de legendarische koning Arthur. In mei 1959 trad een nieuw
kabinet aan, we herkennen minister Joseph Luns van Buitenlandse Zaken in het
clubje op strook 1717. Wiebelt je weet zelfs een hof tovenaar (denk aan Merlijn) te
vinden in de persoon van voormalig thesaurier Asmoth. Na drie mislukte pogingen
blijkt dat er toch een wijze les te .trekken is uit deze gedenkwaardige geschiedenis.

Op 1 januari 1959 kwam bij de val van dictator Batista een eind aan de Cubaanse
revolutie en vestigde Fidel Castro het communistische regime. In Hollewijn en de
revolutie verblijft de koning in de landstreek Urmergo, waar visser Nolle Steg, land-
bouwers en notabelen elkaar bezighouden met achterlijk gekibbel. Als zij daar zelfs
de revolutie uitroepen weten Hollewijn en Wiebel als vanouds de zaak tot een goed
einde te brengen.

Bij het verhaal Hollewijn en de mensenhater is er geen enkele relatie tot het actuele
wereldgebeuren. Er is iets mis met de nieuwe buurman van Hollewijn: overal waar
deze engerd verschijnt gaan dingen mis en hij maakt nare opmerkingen. Euvel gaat,
geassisteerd met Wiebel, op onderzoek uit om de mensenhater te ontmaskeren.

Aflevering 1725 is de eerste-die Wijn geheel zelfstandig aflevert. Hollewijn en Wiebel
krijgen meer realistische proporties en de achtergronden vormen een perfecte eenheid
met de personages. Wijn plaatst naar believen bewegingslijntjes waar zijn voorgangers
dat nalieten. Hij is ook de man achter de vele fraaie stroken van Heer Bommel, Kappie
en later Panda. Deze productieve, veelzijdige ambachtsman werkte als freelancer en
bleef altijd bescheiden over zijn eigen prestaties.

Van 't Klooster werd tekenleraar, maar maakte kort daarna zijn rentree bij Toonder
als tekenaar van de Tom Poes-verhalen voor het weekblad Donald Duck. Ben van
Voorn wilde als veelzijdig kunstenaar meer vrij werk gaan maken. Hij ontving
internationale waardering als tekenaar van achtergrondjes van Astrrix-films en voor
Toonder keerde hij terug als 'decorbouwer' voor zowel zijn krantenstrip als de
Bommelfilm van Rob Houwer.

Rob Aalpol

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b