‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 06

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Maarsen
ISBN: 9789492904188

Aanvullende informatie

Inleiding

Vanzelfsprekend is het koningschap de eerste inspiratiebron voor de verhalen over
Hollewijn en zijn charmante secretaresse Wiebeline. Ook zijn gebeurtenissen in ons
land te herkennen in Hollewijns lotgevallen die behoren bij zijn taak als nationaal
symbooL Maar vanaf verhaal 19 kiezen de schrijvers Marten Toonder en Lo Hertog
van Banda voor een andere koers. De aanleiding is onbekend, ook hun beider aandeel
in dit besluit. Deze bundel bevat vier avonturen die ook zouden passen in de strip-
formule van Heer Bommel en Tom Poes. Een heer met zijn maatje, een bediende,
wat huisvrienden, oom agent, een enge wetenschapper, een slechterik en een ont-
moeting met een bijzonder personage dat voor de benodigde verwikkelingen zorgt.
Niks politiek of wereldgebeuren, maar gewoon leuke vertellingen met een soms
diepere betekenis.

Wiebeltje ontmoet een poppenmaker die kleine robotjes maakt. Hij kan zelfs pop-
petjes maken die poppetjes maken. Dit zijn echter boze poppetjes en als die in de
handen vallen van Asmoth gaat hij deze misbruiken voor diefstaL En zo veranderen
dromen in nachtme1ries. Uiteindelijk wordt Asmoth gegrepen en krijgt de poppen-
maker een eigen laboratorium aangeboden om raketten te ontwikkelen voor de
landsverdediging. Maar hij kiest ervoor om weer poppetjes te gaan maken, want
zoals Wiebel zegt: 'Raketten zijn nooddingen en poppetjes zijn knolletjes.'

Het volgende verhaal doet denken aan het Bornçielverhaal De Kongruwer: een
vormloos wezen dat er niet in slaagt te worden zoals gewone "mensen." Na een
drukkende avond blijkt er een vreemd ding aanwezig te zijn op paleis Ko~dewater.
Het kan de vorm aannemen van een waterkan, een kleedje of zelfs een hond. Het
wezentje heet naar eigen zeggen Anders. Het probeert zich op allerlei manieren aan
te passen maar veel waardering kan men niet opbrengen voor zijn kwaliteiten. Uit-
eindelijk besluit het weer te vertrekken en schiet als een kleine Superman de ruimte
in, uitgezwaaid door Wiebeltje.

Is het een demoon, deze in zwart geklede figuur met een zwarte hoed? Hij noemt
zichzelf "uw Vriend." Waar hij verschijnt maakt de arbeidsvreugde plaats voor
plichtbesef. Hij geeft drukbezochte redevoeringen en zal naar alle waarschijnlijk-
heid gekozen worden tot opvolger van DreuteL Als hij aankondigt te verschijnen op
een vergadering op een eiland keert het tij. Een storm breekt los en na een schip-
breuk blijkt hij geen enkele oplossing te kunnen bieden. Bij toeval ontdekt Hollewijn
het geheim achter dit alles en dat is bijna huiveringwekkend.

Een tijdreiziger verschijnt in het paleis om te onderzoeken wat de oorzaak is van de
deuk in de kroon van Hollewijn. Die deuk blijkt te zijn ontstaan toen Euvel de kroon
had meegenomen om te zorgen dat de' tijdreiziger de kroon niet kon meenemen.
De reiziger was dus zelf de oorzaak van de deuk in de kroon die hij kwam onder-
zoeken. Wiebel valt al snel voor de charme en complimenten die hij maakt. En wat
er gebeurde toen de tij~r~i~iger in de toekomst de kroon die hij leende van Hollewijn
hield bij dezelfde kroon in zijn eigen tijd, zullen we nooit weten. Zo blijft Hollewijn
zitten met de vraag: versmolten zij tot een of bleven er twee of wat? Sinds Back to
the future is dit dilemma een bekend thema, maar hier wordt het al in 1959 gebruikt
door de Toonder Studio's.

Het tekenwerk in potlood is nog, steeds van Ben van 't Klooster, dat werd geïnkt
door Ben van Voorn. Maar dat was geen vaste regeL Toonder inktte het liefst zelf de
koppen en in deze jaren mochten ook Jan Wesseling en Frits Godhelp wel eens
bijspringen .

.

Rob Aalpol

 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b