‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 05

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Maarsen
ISBN: 9789492904140

Aanvullende informatie

Inleiding

Deze vier verhalen komen uit de beginperiode en werden bedacht en geschreven
door Marten Toonder en Lo Hartog van Banda. Meer dan de andere strips van de
studio spelen zij in op waar gebeurde dingen in ons eigen kikkerlandje. Je slaat een
krant open en die levert genoeg stof ter inspiratie. Is het thema eenmaal gekozen, dan
blijkt paleis Koudewater een uitstekend startpunt te zijn voor een nieuw avontuur.
En zonodig worden personages simpelweg geschrapt van of toegevoegd aan de lijst
vaste spelers.

Ook in de hofhouding vallen ontslagen. De brave mevrouw Slommer wordt afge-
voerd vanwege de bestedingsbeperkende maatregel van de regering. Deze maatregel
werd in 1957 ingevoerd en noopte ons land tot algemene zuinigheid: meer geld voor
de wederopbouw na de oorlog en dus minder voor andere bestemmingen. Dus ook
minder voor cultuur, maar wat is dat eigenlijk? Een kleine man met een ezelkar
overhandigt aan Hollewijn een lege fles waar een geest in zit en daarmee begint een
lange zoektocht naar het antwoord. De misvormde kikkers op de kermis in afleve-
ring 1081 (eind oktober 1957) werden ook in werkelijkheid gevonden in een Am-
sterdamse sloot op 14 september 1957.

Het boevenstel Alexander en Troubelle Solouche maakt hun rentree in het volgende
verhaal, waarin Hollewijn als gezant met een diplomatieke missie afreist naar een
ver land. Per schip vertrekt hij naar de haven van Laban (verbastering van het land
Libanon) om een bezoek te brengen aan koning Abdul Kefr (Kafir betekent onge-
lovige). Kapitein Aino Kaino, die opvallend Aziatische trekken vertoont, blijkt al
even onbetrouwbaar. De reputatie van de Chinezen was in die tijd inderdaad niet
best - de Culturele Revolutie eiste ontelbaar veel slachtoffers - en in de Arabische
landen kwam het volk in opstand tegen d~ machthebbers. Een verhaal vol van clichés
en vooroordelen, met Euvel in een hoofdrol.

Maar de oude garde vroeger in ons eigen land kon er ook wat van! In het derde
verhaal stappen Hollewijn en Wiebeline terug in de tijd wanneer de koetsier van
gravin-Grit de Griotte aan schelt bij kasteel Koudewater. Zij heeft in een courant de
redevoering gelezen van de socialist Klaas Drommelaar, die opstandige taal heeft
geuit en daar moet tegen worden opgetreden. Eind 1958 stapte minister-president
Drees na 10 jaar op en kwam er een kabinet zonder de Partij van de Arbeid. De
noodzaak van de strijd van het socialisme tegen de onderdrukking van de arbeidende
klasse bleek inderdaad verleden tijd. De ingedutte grijsaards maken zich boos over
het gebouw van de Nationale Handelsmaatschappij in aflevering 1178. Daarmee
wordt de Nederlandsche Handel-Maatschappij bedoeld, het symbool van onze
oude glorie en die voortkwam uit de V.O.C. Na de koloniale geschiedenis stapte het
bedrijf over op bankzaken (ABN) en het voormalige hoofdkantoor in Amsterdam
(nu stads archief) herinnert nog steeds aan die gloriedagen.

Hollewijn heeft er schoon genoeg van om dagenlang in vol ornaat op zijn troon te
zitten voor de passerende toeristen. Als hij met Wiebeline het kasteel ontvlucht,
belanden zij in Voorland waar de sociale controle wat overdreven is doorgevoerd. Om
zich beter aan te passen wordt hij in het leger geplaatst, waar generaal Hoetentoeter
het bevel voert. Ook Wiebeltje heeft zo haar ervaringen en wanneer zij erin slagen
om samen het land te ontvluchten belanden zij in de plaats Halward, die geregeerd
wordt door de stadsrekenmachine: Het is Wiebeline wel toevertrouwd om met haar
welbekende manier van handelen de computer te saboteren. Gewoon laten crashen,
een voorspellende gedachte anno 1958. Halward is een Engels woord en betekent:
'beschermer van de stad.' Hoetentoeter was zo'n leuke vondst dat hij, met zijn man-
schappen, in volgende verhalen regelmatig mocht terugkeren - maar dan wel in een
maatje kleiner.

Rob Aalpol

 

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b