‹ Terug naar overzicht

Koning Hollewijn Volledige werken deel 04

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Cliché, Maarsen
ISBN: 978 94 92904 11 9

Aanvullende informatie

Voorwoord
Een nieuwe uitdaging. Zo kan ik de overname van de integrale reeks De belevenissen van Koning Hollewijn wel noemen. Na het uitgeven van verschillende boeken als De Bommelparade, De tekentafel wiebelde een beetje en de serie Avonturen van Tom Poes in ballonstrip, raakte ik in gesprek met uitgever Hans Matla van Uitgeverij Panda over de overname van een aantal afgeronde reeksen waar nog voorraad van was.
Tijdens deze aangename bijeenkomsten ging het onder andere over uitgeven, over ouder worden en natuurlijk over het overnemen van de niet afgeronde reeksen, zodat deze toch kunnen blijven verschijnen.

Ik was als kind al liefhebber van stripboeken, maar de verhalen van Koning Hollewijn kwam ik pas veel later in mijn leven tegen. De reeks eindigde in 1971 en ik ben geboren in 1977, dus toen de reeks allang was afgerond. In ons gezin hadden wij een abonnement op de Donald Duck en mijn goede vader verzamelde ook nog de albums van Suske en Wiske. Dus begon ik in mijn tienerjaren met het verzamelen van eerst
Donald Duck en Suske en Wiske en later kwamen daar reeksen bij van onder andere Asterix, Kuifje en Lucky Luke. Sinds 1998 financierde ik het verzamelen van deze reeksen door zelf op markten strips te gaan verkopen. Zo werd mijn hobby langzaam mijn werk. En het is waar, niets is leuker dan van je hobby je werk maken. Als sociaal werker ben ik helaas in 2012 wegbezuinigd bij de gemeente. Zeer vervelend, maar hierdoor kreeg ik de tijd en de kans om alles wat met strips te maken had serieuzer op te pakken. Zo begon ik in 2013 met Uitgeverij Cliché. Naast uitgever en stripverkoper ben ik altijd freelance docent schaken geweest voor kinderen van de basisschool.

Mijn streven is om ieder jaar een nieuwe stripreeks te lezen om zo mijn kennis en interesse steeds meer te verbreden en te verdiepen. Dat deed ik en doe ik nog altijd en er is niks leukers dan een nieuw juweeltje te ontdekken. Het is voor mij een eer om de reeks De belevenissen van koning Hollewijn te mogen uitgeven. Uitgeverij Panda staat bekend om zeer secure, fraai vormgegeven en zo ompleet mogelijke uitgaven. Ik zal me niet snel kunnen meten aan Hans Matla en ik ben dan ook zeer blij dat hij betrokken blijft bij de uitgaven, zodat de vele lief-
hebbers kunnen blijven genieten van de tijdloze verhalen van Koning Hollewijn.

Voor de toekomst heb ik zoveel ideeën en plannen dat ik me de komende tien jaar nog uitstekend kan vermaken. In ieder geval komt er als eerste de overname van de reeks De avonturen van Panda waarvan ik in dit najaar het eerste deel wil uitgeven.

Ton Mackaaij
Uitgeverij Cliché

Inleiding
Een goede koning verricht geen daden. Een slechte keuze als hoofdfiguur van een reeks stripverhalen. Hij doet niets en je zou dus denken, er gebeurt dan ook niets. En toch, het thema koningschap was na tien verhalen nog lang niet uitgeput. Het wereldgebeuren in de jaren 1956-'57 en de wijze waarop onze koningin Juliana haar rol als eerste staatsburger vervulde was een welkome bron ter inspiratie voor de . makers van deze strip. Zij was een vorstin die leefde zonder pracht en praal, zoals Hollewijn. Zij was een symbool zonder macht en werd geleefd door de besluiten van de regering, zoals Hollewijn. Zij was de braafheid zelve maar liet niet over zich lopen, zoals Hollewijn. Alleen, haar leven was een stuk ingewikkelder.

Tijdens de Koude Oorlog hield zij in 1952 in het Amerikaanse Huis van afgevaardigden een opvallend vredelievende toespraak, waar nog lang over werd nagepraat. Zij voelde zich in sterke mate een wereldburger en haar onschendbaarheid gaf haar de ruimte om een afwijkend geluid te laten horen. Die zogenaamde stille jaren '50 waren allesbehalve rustig. De Franse koloniën in Noord-Afrika vochten zich vrij, de oude banden van Nederland met Indonesië werden verder afgesneden en de Sovjet-Unie elimineerde alle tegengeluiden in Polen en Hongarije.

Na de opstand in Egypte sloot Nasser in juli 1956 het Suez-Kanaal en de periode erna wordt ook wel de "oliecrisis" genoemd. Dat gaf problemen met het vervoer en zo werden de autoloze zondagen ingevoerd. In Koning Hollewijn en de Anti- Wielbeweging maken we kennis met de hervormer Hokus Heug. Hij ziet het kwade in alles dat rond is en draait en daarom hamert zijn kleine volgeling Meug deze objecten
spontaan in barrels. Gelukkig weet Hollewijn hem ervan te overtuigen dat stilstand achteruitgang is en zo keert de rust weder.

In 1956 maakte de Maastrichtse Amsterdammer Willem Hofhuizen een omstreden beeldhouwerk getiteld "De levensvreugde", dat uiteindelijk belandde op een hoge zuil in Maastricht. Schertsenderwijs werd dit ook wel "het monument van de kinderbijslag" genoemd. Wiebeltje vindt het hele leven maar snerterig en zo gaat ons tweetal in Koning Hollewijn zoekt de levensvreugde op zoek naar wat anderen verstaan Dreutel besluit met zijn ministerraad dat, in deze moeilijke tijden, een rondreis van de koning de onderlinge relaties met de omliggende landen ten goede komt.

In Koning Hollewijn bezoekt een vreemde mogendheid gaan Hollewijn, Wiebeline en Euvel gezamenlijk op pad en dit verloopt, door een geintje van het meisje, ietsje anders dan gepland. De regimes en hun dienaren waarmee zij worden geconfronteerd zijn karikaturen maar geven wel aan welk beeld men hier destijds had van het Oostblok.

Het laatste verhaal in deze bundel, Koning Hollewijn en de thesaurier, is niet zomaar een verzinsel. De hofhouding van ons Koninklijk Huis telt honderden medewerkers. Eén ervan is de thesaurier, die onder meer verantwoordelijk is voor de financiële aangelegenheden van de koninklijke familie. Een machtig persoon dus met grote bevoegdheden. Na 1956 hadden koningin Juliana, haar huwelijk en de monarchie
een flinke deuk opgelopen na de logeerpartij van de gebedsgenezeres Greet Hofmans. In Koning Hollewijn en de thesaurier zien we deze twee feiten gecombineerd in een heerschap dat in het koninklijk huis infiltreert. Hij krijgt de naam Asmoth, ontleend aan de bijbelse figuur Asmodeus. Ook al rekent Wiebel af met deze door haar zelf opgeroepen demon, zij zijn voorlopig nog niet van hem af.

Rob Aalpol

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b