‹ Terug naar overzicht

Twintig jaar Bommelzolder

Staat: nieuw
Uitgever: Museum de Bommelzolder
ISBN: 978 90 79461 02 8

Aanvullende informatie

Jubileumboek. (nr. 337)

Beste lezer,
Voor u ligt een van de oudere verhalen uit de Bommelsaga 'De gebroeders Weeromstuit' (BV 50), voor het eerst ver-
schenen in verschillende dagbladen in 1952 en later als boekje in 1953.
De aanleiding tot deze heruitgave is het twintigjarig jubileum van Museum de Bommelzolder, het museum over het
werk van Marten Toonder. Het boekje is in eerste instantie bedoeld als geschenk voor onze trouwe donateurs en on-
dersteuners die het twintigjarig bestaan van ons museum mogelijk hebben gemaakt, want de Bommelzolder is een
ongesubsidieerd museum dat geheel drijft op het werk van vrijwilligers. Met deze uitgave wil het bestuur zijn dank
betonen aan allen die ons de afgelopen jaren hebben gesteund.
De oplage is beperkt gehouden, genummerd en voorzien van een droogstempel, zodat het een waar collectors-item
is geworden.
Enige uitleg over de werkwijze van Toonder is misschien nodig.
Toonder schreef de tekst eigenhandig en tekende - al of niet met hulp van andere tekenaars - de bijbehorende
illustraties. Daarna werd de tekst door een medewerker uitgetypt en die tekst verscheen dan in de dagbladen en
ook in de eerste uitgave van het boek. De druk die er altijd was om tekst en tekeningen op tijd bij de krant te krijgen
leverde wel eens haastwerk op. Toen uitgeverij Panda alle verhalen in de serie 'Volledige Werken' wilde uitgeven
kon Toonder minder fraaie tekstgedeelten herschrijven. Hij deed dat door de getypte teksten te voorzien van zijn
met de hand geschreven verbeteringen. Ook kon hij de voor de dagbladversie benodigde 'cliffhangers' aanpassen
omdat de afleveringen nu als compleet verhaal in een boek stonden en herhalingen niet meer nodig waren. Het is
dan ook frappant te zien hoe groot de verschillen zijn tussen de eerste en latere teksten. Onderzoek naar die ver-
schillen wordt op dit ogenblik gedaan voor alle 177 verhalen. Dat is een reusachtige onderneming waar al jaren aan
gewerkt wordt door een kleine groep Bommelliefhebbers. Ons museum is hier nauw bij betrokken.
U ziet steeds drie teksten: rechts de originele tekst met handgeschreven verbeteringen door Toonder, linksboven de
dagbladuitgave en daaronder de verbeterde tekst uit de 'Volledige Werken' .
De vormgeving van dit werkje is geheel verzorgd door Paul Verhaak, waarvoor hartelijk dank. Ook voor de welwil-
lende medewerking van de Toonder Compagnie zijn wij dankbaar.
Museum de Bommelzolder presenteert u vol trots dit boek. Het brengt de lezer, door het tonen van Toonders hand-
geschreven correcties, dichter bij de meesterschrijver dan ooit. Een bijzonder geschenk dat u verdient.


Pim Oosterheert

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b