‹ Terug naar overzicht

Kleinbeeldcahiers nr3: Strips voor luie lezers?

Staat: prima
Uitgever: de Vuurbaak, Groningen
ISBN: 90 6015 405 3

Aanvullende informatie

In het cahier 'Strips - voer voor luie lezers l' wordt het beeldverhaal, dat zich op de lectuurmarkt steeds meer een eigen plaats verovert, vanuit
verschillende gezichtshoeken bekeken. Deauteurgeeft in het begin een definitie, die getoetst wordt aan de praktijk.

Nadat vervolgens voorbeelden gegeven zijn van de diverse genres strips, krijgen 'woord' en 'beeld' afzonderlijk aandacht. Verschillende opvattingen over de betekenis en invloed van strips worden besproken.

De auteur brengt als zijn mening naar voren dat strips in het algemeen niet waarde-vrij zijn en dus niet maar mogen worden afgedaan als: voer voor luie lezers.

L. L. Bouwers (geb. 1940) is als docent Nederlands verbonden aan de Gereformeerde Scholengemeenschap te Zwolle en literair medewerker van het Nederlands Dagblad en enkele periodieken.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b