‹ Terug naar overzicht

eerste Nederlandse Tom Poes Curiosa Catalogus

Uitgever: Uitgeverij Richard B.V.
ISBN: 90 72751 01 9

Aanvullende informatie

Het begon allemaal met een Tom Poes kaars. 


Mijn belangstelling voor Toonder curiosa werd gewekt, toen ik van een tante in 1960 een Tom Poes kaars kreeg ... , prachtig was die. Ondanks het feit. dat ik later fanatiek curiosa ben gaan verzamelen, ben ik zo'n kaars nooit meer tegengekomen. In 1965 kwam ik voor het eerst in aanraking met de avonturen van Tom Poes en heer Bommel. Ik weet nog goed,
dat die kennismaking een diepe indruk op mij maakte. Vanaf die tijd was ik totaal verknocht aan heer Bommel en Tom Poes. Ik denk, dat het de hele sfeer van de verhalen was, die mij zo fascineerde. Ik kan me de verhalen uit Revue nog goed herinneren. Dat was helemaal
het einde; ademloos las ik de afleveringen, keer op keer. Mijn ouders waren in die tijd niet op het blad geabonneerd, maar ik kreeg de bladen van mijn vader die een groentewinkel had. Ze lagen vaak tussen de oude kranten, die hij gebruikte om groenten in te verpakken.
Ook trof ik ze wel aan in de wachtkamer van de dokter, of bij de kapper, waar ik ze na verloop van tijd mocht meenemen. Ik weet nog goed, dat ik de afleveringen van de Revue uitknipte en verzamelde, maar waar het allemaal is gebleven weet ik niet meer. . . . .. De tekeningen waren prachtig gekleurd in pasteltinten, die naar mijn weten allemaal door Wim Lensen zijn gemaakt.

Die man was een ware kunstenaar op dat gebied. Ik vond het dan ook heel vreselijk toen ik hoorde, dat bij de brand in 1972 in kasteel Nederhorst, waar de Toonder Studio's gevestigd zijn, alle tekeningen in vlammen waren opgegaan. Naar ik vernomen heb is Wim Lensen die klap eigenlijk nooit te boven gekomen. Ik merkte dat er heel weinig research op het gebied van Toonder curiosa was verricht, en juist daarom vond ik het een uitdaging om er een overzicht in boekvorm van samen te stellen. Omdat er over de hele wereld Tom Poes verhalen, dus ook curiosa zijn verschenen, was het voor mij enorm spannend om alles wat op dat gebied bestaan heeft, te catalogiseren en te laten fotograferen. samen met een vriend bracht ik met succes vele curiosa en haar gegevens bijeen om geïnteresseerden een zo compleet mogelijk beeld te geven van al wat, in en vanaf de Tweede Wereldoorlog, is uitgebracht. Ouderen zullen zich de speelgoedjes en andere vormen van curiosa nog wel uit hun kinderjaren herinneren. Voordat het boek kon worden uitgegeven was vier jaar studie en onderzoek nodig. Ik reisde naar vele Toonder verzamelaars in het hele land, samen met fotograaf Henk Bom, die alles op professionele manier op de gevoelige plaat wist vast te leggen. Veel was toen al niet meer te achterhalen. Sommige curiosa zijn helaas verloren gegaan en vaak kregen we bij bedrijven, die ze destijds hadden vervaardigd, te horen, dat men net alles had weggegooid. Jammer, maar het is de harde waarheid. Ook kwam het voor, dat ik incomplete voorwerpen aantrof, waarvan alleen een deskundige op dat terrein nog kon zien wat het was geweest.


Muffe kelders en stoffige zolders Men heeft wel eens gesuggereerd, dat er van alles wat in omloop is gebracht er zeker een exemplaar bewaard moet zijn gebleven. Of dit zo is, weet ik niet. Misschien wanneer alle inwoners van ons land eens de kelder in gingen of de zolder opdoken om te kijken of er nog iets in een vergeten hoek ligt, wie weet? Weinig curiosa zijn ongeschonden de oorlogsjaren doorgekomen. Daarbij komt nog eens, dat het hier gaat om kinderspeelgoed. Zodra het kapot ging, werd het door ijverige huismoeders in de vuilnisbak gedeponeerd. Momenteel is juist de vraag naar Toonder curiosa uit die periode enorm geworden, the sky is the limit. Daar het aanbod bijna nihil is, stijgen de prijzen met de dag, vandaar dat ik naast het echte standaardwerk 'De curieuze wereld van heer Bommel en Tom Poes' een catalogus heb samengesteld die bedoeld is om de verzamelaars en geïnteresseerden van Toonder curiosa een zo compleet mogelijk overzicht te geven met richtlijnen van prijzen.

Rob van Santbrink

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b