‹ Terug naar overzicht

LRP Heer Bommel komt op

Uitgever: de Bezige Bij, Amsterdam
ISBN: 90 234 3133 2

Aanvullende informatie

De tekst die op de achterzijde van de LRP staat:

De wederwaardigheden van Heer Olivier B. Bommel hebben veertig jaar in de krant gestaan en zijn dus echt gebeurd: en ze zijn van een zodanige historische en morele waarde, dat vele van deze kranteverslagen ook in boekvorm verschenen.
Zo werden de eerste jaren uit de loopbaan van Heer Bommel en zijn jonge vriend Tom Poes voor het nageslacht bewaard in de vorm van z.g. stripboekjes, gepubliceerd door de Bezige Bij in samenwerking met Het Stripschap. Deskundigen weten dat de verslaggever, Marten Toonder, zich destijds voornamelijk tot de jeugdigen richtte.
Later werd dat anders. Uit de laatste ca. vijfentwintig jaren van deze roemrijke carrière kon de Bezige Bij dan ook tientallen boekdelen vol schokkende geschiedenissen als “BBLiterair” voorleggen aan het rijpere meer ervaren publiek.
Oplettende lezertjes zien nu, dat hiermee een aantal jaren (ca. 1952-’57) met belangrijke lotgevallen ongeboekstaafd is gebleven; en toch waren dit jaren, waarin zowel Heer Bommel als zijn chroniqueur tot hun volle wasdom en roem groeiden. Het steunt tot voldoening, dat althans in deze leemte voorzien kan worden. Een aantal van de meest illustere episoden uit deze periode werd verzameld in drie kloeke delen: Heer Bommel Komt op – Heer Bommel vervolgt en Heer Bommel sluit aan.

Uit de brieven van enthousiaste lezers:
De heer O.B.B. te R: “… het boeiende vallen en opstaan van een beginnend heer die zich aan zijn jeugd ontworstelt om ééns als een volslagen held in het voetlicht te treden!”

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b