‹ Terug naar overzicht

LRP Een groot denkraam

Staat: prima
Uitgever: de Bezige Bij, Amsterdam
Uitgifte: November 1972
Matla catalogus: 30.9
ISBN: 90 234 0412 2

Aanvullende informatie

Eerste druk september 1972
Tweede druk november 1972 (in verzameling)
Derde druk juli 1974 (dubbel)

Omslagontwerp: Phiny Dick

De tekst die op de achterzijde van de LRP staat:

Als stil water zit men dikwijls vol, zodat de gedachten opgekropt naar de lippen wellen. Maar ach, wie begrijpt wat een diepgaand iemand eigenlijk bedoelt?
Meestal wordt zijn denkleven op gruwelijke wijze gefnuikt, waardoor de hoge vlucht van een herengeest ons maar al te vaak geknakt tegemoet treedt.
Dit boek bewijst ons echter, dat zich ook in dit tijdsgewricht nog helden bewegen, die de vleugels naar alle kanten uitslaan en zodoende de aderen des volks warm doen lopen door hun groot denkraam. '

aldus de heer O. B. B. te R.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b