‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 39

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: DecDecDecDec 2000200020002000
Matla catalogus: 114.39
ISBN: 9064382395

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder


Heer Bommel en de antiloog
Dit verslag behandelt een verdieping in heer Bommels denkleven omdat hem duidelijk wordt dat denken niet zo gemakkelijk is als hij dacht. Hij had daar nooit zo bij stilgestaan totdat er zich een wijsgeer op zijn grondgebied vestigde, en omdat hij niet over zich heen laat lopen zonder dat er vergunning voor gevraagd wordt kwam hij voor onverwachte moeilijkheden te staan. De filosoof legde hem namelijk uit, dat hij alleen maar iemand was als hij tegen zichzelf loog. 'Er blijft niet veel van je over wanneer je de leugens uit je denken gooit.'
De gevolgen van deze eigentijdse uitspraak zijn in dit overzicht behandeld en zullen oplettende lezertjes veel te denken geven. Dat men achterwaarts moet gaan om vooruit
te komen wordt door de Antilogiek helder uiteengezet, zodat heer Ollie er liever niet meer aan terugdenkt.

Heer Bommel en de spalt
Deze geschiedenis behandelt op eenvoudige wijze het verschil van mening tussen twee gemeenschappen. Bij zorgvuldige lezing vanaf het begin, dat zich in de duisternis ontwikkelt, volgt de groei vanzelfsprekend, zodat ik er niet veel aan toe kan voegen. Het is mogelijk dat iemand meent dat het hier een bewerking van moeilijkheden betreft die lang geleden actueel waren. Maar dat is een vergissing. Deze toestanden zijn onvergankelijk; ze komen altijd weer opzetten - en niet altijd is er een Bommel die er een einde aan kan maken, ook al weet hij niet hoe. Zoals hij zei: 'Ik heb mijn leven in de waagschaal gegooid om misstanden te bestrijden, en nu wil ik eindelijk weleens weten, wat ik eigenlijk gedaan heb.' Dat is helden taal waar ik niets aan hoef verklaren.

Heer Ollie en een Bommelding
Het pad van heer Bommel gaat niet altijd over rozen, zoals iedereen weet. Maar in dit verhaal wordt hem werkelijk niets bespaard. Dat is vooral zo schrijnend omdat hij bezig is de boodschap te zoeken die hij van de Universele Natievereniging heeft gekregen. Of boodschap ... Het is meer een Opdracht, een Richtlijn, een uitstippeling van zijn leven, of een Akte of zo'n soort Ding dat nodig is om het kwaad te bestrijden. Deze speurtocht vergt het uiterste van zijn grote gaven, die hier ten volle aan het daglicht komen zodat hij zich aan het einde lang niet goed voelde, terwijl hij vele levenslessen te verteren had. Dit is dan ook in alle opzichten een leerzame vertelling, die zelfs een leidraad geeft voor. huwelijksmoeilijkheden. Men is dus gewaarschuwd.

Heer Bommel en de zelfkant
Ik heb overdreven. Ik zei van de vorige geschiedenis, dat niets heer Bommel bespaard bleef, maar na lezing van Heer Bommel en de zelfkant zal de lezer begrijpen, dat het meer bij wijze van spreken was. Het sloeg op de fase van zijn bestaan, waar toen het uiterste van gevraagd werd. Maar hier wordt meer dan een periode behandeld, omdat het onderste boven komt wanneer duistere krachten zich geheel van het gebeuren meester maken zodat de adjectieven van een eenvoudig biograaf tekortschieten. De les van deze nachtmerrie is echter dat duisternis alleen maar betekenis heeft wanneer er licht bestaat. En daar kan ik weinig over uitleggen.

Greystones, 9 augustus 1999

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b