‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 36

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: MarMarMarMar 1999199919991999
Matla catalogus: 114.36
ISBN: 9064382360

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Heer Bommel en de toekomer
Als men deze diepgaande geschiedenis een beetje achteloos doorbladert is het mogelijk dat zij een chaotische indruk maakt. De oorzaak daarvan is de baaierd van voorvallen die zij behandelt. Het vraagstuk van verleden en toekomst wordt op vele manieren belicht. Het wordt bovendien verlevendigd door het optreden van een expert op alle voorkomende moeilijkheden. En net als in het dagelijkse leven zijn al deze specialisten in de grond allemaal hetzelfde. Ook de moderne opvoeding wordt hierin op de korrel genomen; dat spreekt. Voor de Jeugd is gisteren dood en heeft de toekomst weinig te bieden. Maar het was prettig om in de behandelde onderwerpen kans te zien om een onverwacht facet van heer Bommel aan het daglicht te brengen. Hij wordt maar al te dikwijls onderschat - en dat wordt in dit verhaal ook Tom Poes duidelijk.

Heer Bommel en de andere wereld
In het voorwoord dat heer Ollie persoonlijk schreef voor dit werkje, (dat de eer had het boekenweekgeschenk '82 te bevatten) zegt hij het volgende: 'Het is een voorbeeld voor ons allen; vooral omdat de hoofdfiguur een ideaal najaagt waar wij allen achter staan wanneer wij met spandoeken en cocktails actie gaan voeren.'
Deze woorden zijn nog steeds toepasselijk omdat zij een misstand betreffen die in de loop der jaren niet minder is geworden. Hij is, in tegendeel, gegroeid. Heer Bommel kon er toen reeds over praten omdat hijzelf getuige was geweest van de andere wereld. Dat ging niet vanzelf. Er moest een oloroon aan te pas komen, die door Kwetal was gemaakt en waar een fout in zat. Daardoor was er een tijdverschil van drie dagen, en wat dat betekent is ook nog steeds te merken. Maar het is een geschiedenis die voor zichzelf moet spreken, zodat ik er weinig over zeggen zal.

Heer Bommel en de Unistand
Dit is een heel leerzaam verslag; dat blijkt al uit de beginregel: 'Zoals belezen lezertjes zullen weten, hebben alle volkeren zich tegenwoordig verenigd, zodat er geen oorlogen meer kunnen zijn, en ook geen armoede.' Het is duidelijk dat hier voorbereidend werk is verricht, met de Euro en het Millennium in het achterhoofd. De ideeën die er in behandeld worden gaan echter verder dan de nu bekende, en dat vindt zijn oorzaak in de voorzichtigheid waarmee deze plannen openbaar worden gemaakt. Rustig; vooral rustig. Tijd geven om iets even te laten bezinken. Beginnen met een munteenheid bijvoorbeeld. 
Maar in dergelijke voor de hand liggende maatregelen heb ik me niet verdiept. Het gaat om werkelijk ingrijpende en diepgravende plannen, die aan de orde komen, en omdat heer Bommel daar een beklemmende rol in speelt beveel ik de lezing van deze verhandeling van harte aan. Er kan menige les uit getrokken worden.

Greystones, 2 december 1998

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b