‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 35

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: SepSepSepSep 1999199919991999
Matla catalogus: 114.35
ISBN: 9064382352

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Heer Bommel en de denktank
Dit is een van de langste verhalen uit heer Bommels veelbewogen geschiedenis. Geen wonder; het behandelt gelijktijdig drie diepgravende zienswijzen, die op het oog weinig met elkaar te maken hebben. De magische, de spirituele, en de natuurkundige.
En alsof dit niet genoeg is spelen ambtelijke traagheid, corruptie en een door beschadiging van het hof vertraagde rechtspraak daar zwaarlijvig doorheen. Hetis echter een verhaal uit dit tijdsgewricht - en zonder dit voorwoord laat het zich gemakkelijk lezen.

Heer Bommel en de uitvalseis
Deze gebeurtenis uit heer Ollies leven is er een die mij zeer dierbaar is. Dat komt natuurlijk omdat zij gedeeltelijk autobiografisch genoemd kan worden. Historisch in ieder geval. Natuurlijk zijn de gebeurtenissen enigszins aangepast aan heer Bommels levenswijze. Dat moest wel omdat hij in een andere wereld beweegt dan de dagelijkse,
maar het oplettende lezertje zal toch geen moeite hebben de lotgevallen thuis te brengen. Door het persoonlijk karakter kan ik er niet verder over uitweiden, want iedereen heeft recht op zijn eigen ervaringen - en op de aankleding ervan.

Heer Bommel en de geweldige wiswassen
De lengte van deze geschiedenis overtreft zelfs De denktank. Dat betekent echter niet
dat ze daardoor beter zou zijn, want dat is niet het geval. Het gegeven behandelt slechts materiële zaken, zoals uit de hand gelopen wetenschappelijke proeven en dalende beurskoersen. Een en ander is vrij grondig uitgewerkt, zodat heer Ollie de handen vol heeft aan de vergissingen die er kunnen optreden. Maar de lengte wordt niet alleen daardoor veroorzaakt. Ook de mogelijkheden die optraden bij het vastleggen van zeegezichten en berglandschappen speelden daar een rol in. En het acteren natuurlijk. Emoties en dreiging roepen gevoelens in de uitvoerder wakker die beknoptheid in de weg staan.
Maar dit zijn technische zaken. Belangrijker is, dat de diepte en de grootheid van heer Bommels denken in dit verhaal duidelijk tot uitdrukking komt.

Greystones, 18 mei 1998

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b