‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 34

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: DecDecDecDec 1997199719971997
Matla catalogus: 114.34
ISBN: 9064382344

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Heer Bommel en de zonnige kijk
Het eigenaardige van dit verhaal is dat het eigenlijk over iets gaat dat er nooit in voorkomt. Dat is de monade, waar de geleerde Sickbock naar zoekt zonder haar te kunnen vinden. De gevolgen van zijn gezoek veroorzaken echter eigenaardige bijverschijnselen, zoals het maken van goud. Dit brengt heer Bommel tot de bedelstaf, zodat Bommelstein verkocht moet worden om zijn schulden te kunnen voldoen, terwijl hijzelf als dakloze zwerver in de gaten loopt. Dit zijn ernstige toestanden, die ons leren hoe curieus een zonnige kijk op het leven eigenlijk is; want daardoor kan heer Ollie de professor in staat stellen om het zoeken naar de monade voort te zetten. Door deze gang van zaken is dit een geschiedenis met een vreemde strekking geworden.

Heer Bommel en de grijze kunsten
Dit leerzame tussenspel begint met een legendarische opening. Het is tegen de afspraak om over het ipsen een verslag te schrijven, zodat dit wel onder ons moet blijven. Maar het was nodig om Wispel te tekenen, omdat die met behulp van Bommel een belangrijke rol in dit gebeuren speelt. Het heeft dan ook een ontroerend einde, wat men lang niet van alle verhalen kan zeggen. En diepe wijsheid bevat het ook wanneer heer Bommel door de heks Neppa onzichtbaar gemaakt wordt, terwijl hij zichzelf blijft zien. 'Natuurlijk kan je jezelf zien', zegt de kol. 'Dat is altijd zo, ook al ziet niemand anders je. Zo is het leven.'

Heer Bommel en de Grote Onthaler
Over deze episode is vrij veel te doen geweest, zoals uit het hierna volgende archiefuittreksel wel enigszins blijkt. De oorzaak was, dat men in de Onthaler het Opperwezen meende te herkennen. Dat heeft me zeer verbaasd, want er bleek uit dat men
een zeer lage dunk van de Almachtige bleek te hebben. Het leek me dan ook gepast om tegen het einde even te laten zien wat er met de Onthalerstoren gebeurd is. Dat was 'Force Majeure' , of 'Act of God', zoals de Engelsen zo aardig zeggen.

Heer Bommel en de gekikkerde vorst
Het zou verspilling zijn om aan dit voorval veel uitleg te geven. Op school heeft iedereen wel eens van een prins gehoord, die in een kikker veranderd is door toedoen van een heks. Dat is dus niet ongewoon. Men staat er echter niet altijd bij stil dat prinsen langzamerhand door presidenten of leiders verdrongen worden, en dat dergelijke figuren even kwetsbaar zijn als hun adellijke voorgangers. Er zijn zelfs hele werelddelen in handen van dergelijke regeerders gevallen. Het leerzame van dit vertelsel is echter dat niet iedere machthebber een edel karakter blijkt te hebben wanneer hij niet meer gekikkerd is.

Greystones, 4 november 1997

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b