‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 31

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: JulJulJulJul 1996199619961996
Matla catalogus: 114.31
ISBN: 906438231X

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Heer Bommel en de Krookfilm
Wanneer men in het oog van beminden of bekenden iets opmerkelijks wil verrichten is het te begrijpen dat men als vanzelf het oog op de natuur werpt. Ver buiten de bewoonde wereld storten woudreuzen onbemerkt ter aarde en ritselt een ongezien leven door het struweel, terwijl het maanlicht 's avonds vreemde schaduwen op het pad werpt. Het is geen wonder, dat heer Ollie in een dergelijk gebied zijn gaven wilde ontplooien voor het oog van een camera.
Maar wanneer men groepsgewijze door de natuur trekt, zijn de ervaringen van de een toch anders dan die van de ander. Te meer is dit het geval wanneer heer Bommel tot het clubje behoort. In deze geschiedenis is dat ook duidelijk te merken aan het resultaat dat een geheel ander beeld geeft dan het werkelijk voorgevallene. De moraal is dan ook dat niets is wat het lijkt.

Heer Bommel en de transmieter
Dit eenvoudige verhaal verklaart op heldere wijze dat alles wat men zich wenst ergens vandaan moet komen. Dit fijne trekje wordt door menigeen over het hoofd gezien, zodat vele onlusten en oorlogen het gevolg zijn. Zelfs heer Ollie had enige moeite met het vaststellen van deze eigenschap, zodat men kan nagaan.

Heer Bommel en de Vreselijke Krakken
In wezen is dit een vervolg op de dramatische verhandeling over het Huilen van Urgje. Het leven en leiden van een opgroeiende generatie wordt hier duidelijk uit de doeken gedaan, met de leerzame variant van groepsvorming. Eén is een ventje (zoals Urgje); en twee is een bende. Door het ingrijpen van heer Bommel wordt dit opvoedkundige verschijnsel uit de beslotenheid van het eiland Raap in het licht van de beschaafde wereld gebracht, zodat geleerden en psychologen er een studie van kunnen maken. Zodoende ontstaat er heel wat ongerief waar een einde aan gemaakt wordt door het ingrijpen van de overheid, die zich van een ambtelijke molen kan
bedienen.

Heer Bommel en de pronen
Zo op het oog is dit een verslag van het misdadige optreden van de zwarte magister Pas, dat weer allerlei onwaarschijnlijkheden tot gevolg heeft. Vooral omdat heer Bommel moeten nemen. Hij heeft Hocus Pas op heldhaftige wijze bestreden, zonder hem te kunnen bestrijden.

Hilversum, 7 mei 1996

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b