‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 30

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: DecDecDecDec 1995199519951995
Matla catalogus: 114.30
ISBN: 9064382301

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Heer Bommel en de kwinkslagen
In deze geschiedenis heeft heer Ollie na diepgaande studie geleerd, dat alles wat niet verklaard kan worden, niet bestaat. Deze wetenschap heeft velen tot een rustig, evenwichtig bestaan geleid, en ook heer Bommel voelde zich opgelucht, toen hij dat geleerd had. Dit was een beetje voorbarig, want hij verzuimde te bedenken dat de theorie afkomstig was uit de bibliotheek van zijn vader, en deze boekerij is allang achterhaald door het Nieuwe Denken. Dat leert ons dat eerst de Theorie gevormd wordt en dat de Materie zich daar naar schikt. Deze wijze van denken heeft ons de atoomkracht gebracht, maar dat is slechts kinderwerk. Heer Ollie slaagt er in een grijsaard te ontmoeten, die hem door vele ontberingen en moeilijkheden nog een stap verder brengt. 'Wat men werkelijk gelooft is waar', luidt deze leerstelling. Ze is nog niet algemeen aanvaard, omdat ze uit een andere tijdeenheid afkomstig is.

Heer Bommel en de loodhervormer
Reeds in de vroege oudheid was goud een zeldzaam metaal. Het was dan ook zeer gezocht; niet om zijn nut, maar om de verfraaiing die men er mee aan kon brengen. Zodoende ontstond het beroep der goudmakers, want de verkoop van dit nutteloze element bracht veel geld in het laatje. Door een gelukkig toeval kon heer Bommel de hand leggen op een recept, dat hem leerde waar het maken van goud toe leidt. Dat is een mooie les voor menigeen, maar men moet het grote denkraam hebben van een heer om het aan te voelen. Zo leert ons de moraal aan het einde van dit verhaal.

Heer Bommel en het verdwijnpunt
Het verdwijnpunt is een magisch punt, dat de meesterschilders zich eigen moesten maken in de oude tijden, toen meesterschilders nog iets moesten leren. Voor heer Ollie betekent het echter iets anders dan voor artisten, en in de handen van een heer kan zowel de wetenschap als de ambtenarij in moeilijkheden komen. Hij ziet dan ook in, dat hij met zo'n punt gemakkelijk zijn mooie inborst kan beschadigen, terwijl professor Prlwytzkofski tot het inzicht komt dat het schadelijk kan zijn voor het studentenbestand. Zo is ook dit toch een leerzame geschiedenis.

Heer Bommel en het losgetrilde inzicht
Menigeen zou wensen een diepgaand inzicht in hangende kwesties te hebben. Voor een heer als Bommel lijkt het dan ook een noodzakelijke eigenschap voor zijn stand. De werkelijkheid is echter anders dan.men zo op het oog denkt. Inzicht in zaken waar een ander geen idee van heeft, moet héél voorzichtig behandeld worden, want er ontstaan gemakkelijk misverstanden. Er kunnen zelfs betreurenswaardige meningen over anderen aan ontspruiten - en er zijn oorlogen om mindere oorzaken gevoerd.

Greystones, 25 september 1995

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b