‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 29

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: MayMayMayMay 1995199519951995
Matla catalogus: 114.29
ISBN: 9064382298

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Heer Bommel en de waarde-ring
Een eenvoudig verhaal. Iedereen weet dat bescheidenheid een kenmerk van beschadiging is, en dat heer Bommel hierin een voorbeeld zou kunnen geven aan minder ontwikkelden. Maar als hij de keuze krijgt tussen groot en klei n zal hij toch als vanzelf het grote kiezen om zodoende in staat te zijn uiting te geven aan de omvang van zijn talenten.
Geen wonder dat de gevolgen niet te overzien zijn. Hij doet dan ook zulke grote ervaringen op, dat Tom Poes het als zijn plicht ziet hem te hulp te komen. Tom Poes gelooft nu eenmaal meer in het kleine, en daarom is het einde erg leerzaam.

Tom Poes en de pijpleider
Deze fel-realistische geschiedenis is er een van alle tijden en van alle plaatsen, waar men een saamhorige bevolking aantreft. In dit geval bestaat deze uit een schare die door een noodlottig ongeval haar Hoeder is kwijtgeraakt. Groot is de verslagenheid want er worden geen richtlijnen meer gegeven, zodat men niet meer weet wat er gedaan moet worden, terwijl men ook niet meer weet wat men moet denken. We zien dat zo dikwijls, vooral in achtergebleven volkeren. Maar gelukkig daalt heer Bommel tussen de ongelukkige groep neder, en onder zijn moderne leiding gaat er een frisse wind waaien.
In dit verhaal spelen de wetenschap, de zakenwereld, de politiek en de milieubescherming dan ook een grote rol, dat is te begrijpen. Door een snelle ingreep van Tom Poes is de afloop anders dan men zou verwachten. Maar helaas komt zo' n figuur alleen maar in een verhaal voor.

Heer Bommel en het kongruwer
Deze fase in het leven van heer Ollie is een nuttig voorbeeld voor vele ouders, die met er vormen van een jong leven tobben. Vele vraagstukken die zich opdoen bij de aanpassing aan de maatschappij worden hier naar voren gebracht, terwijl de ontwikkeling van het karakter een belangrijke rol speelt. De betreffende bevolkingsgroep zal ze episode waarschijnlijk in één ruk uitlezen; tot en met het bevredigende einde.

Tom Poes en de ombrenger
Deze vertelling is geheel andere koffie. Het begrip 'om' speelt er een voorname rol m en wanneer men het begrip 'om' aandachtig proeft verschijnt er als vanzelf een baaierd van mogelijkheden voor het geestesoog. Maar het zou verkeerd zijn om te denken dat het hier om een woordspelletje gaat. Deze om is uit het volle leven gegrepen, en als zodanig vormt het de sleutel tot vele actuele gebeurtenissen die er niet om liegen.
En wanneer men soms mocht denken, dat er al genoeg narigheid op de wereld is, zodat het technische om-onderwerp er niet meer bij hoeft, vergist men zich. Het eigenlijke onderliggende hoofdonderwerp is van romantische aard, en voegt extra spanning aan het verhaal toe.

Greystones, 3 april 1995

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b