‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 27

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: July 1994
Matla catalogus: 114.27
ISBN: 9064382271

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Tom Poes en de verdwenen heer
Deze bewogen geschiedenis begint op dramatische wijze met een briefje, dat op de buitendeur van Bommelstein wappert. Het is geschreven in Neo-Nederlands, dat niet alleen Joost te denken geeft, maar ook vele lezertjes schokte. Men schreef mij corrigerende brieven, of men nam aanstoot aan de staat van ontwikkeling die ik heer Bommel hier opdrong. Gelukkig waren er ook lieden bij die een dieper inzicht hadden, zodat ze begrepen, dat dit briefje een misdadige inslag had.
Toen dit meer algemeen begon door te dringen kwamen er betuigingen van medeleven, en zelfs van ontroering. Iemand schreef me, dat dit tragische verhaal het beste was van alle Bommelavonturen. Dit verbaasde me, want bij gebrek aan een beter idee had ik neef Elias van stal gehaald; een verlopen familielid, dat 25 jaren eerder zijn bloedverwant onheus bejegend had. Een gewoon tussendoortje, met enige spanning, dacht ik. Maar deze bewijzen van deelneming hebben mij afgeleid van dit eenvoudige plan.
Al doende begon ik er aardigheid in te krijgen om het verloop steeds ingewikkelder te maken, zodat het een lange geschiedenis geworden is. Het is echter meer een triller dan een verhaal met inhoud geworden, hoewel men de taal van het briefje niet moet onderschatten. Ik heb er met plezier aan gewerkt.

Tom Poes en de astromanen
Evenals in het vorige verhaal heeft heer Bommel niet zozeer de hand in de ontwrichtingen, die in deze geschiedenis plaatsgrijpen. Het meeste gebeurt zonder zijn leiding, en dat is meteen te merken. In plaats van een heer is hier een massapsychose, die het gebeuren overneemt, en daar an niet genoeg tegen gewaarschuwd worden. Zelfs niet wanneer het om een wetenshappelijk fenomeen als astrologie handelt. _;u ik goed naga moet heer Ollie in de jaren '68-'69 slechte sterren gehad hebben, want hij heeft in deze tijd veel aan Tom Poes moeten overlaten. Het is dan ook niet voor niets, dat Tom Poes al twee keer als held in de titel genoemd wordt.
Het is door zijn toedoen dat het voor de meer ontwikkelde lezertjes toch wel een leerzaam verhaal geworden is.

Heer Bommel en het platmaken
Dil gegeven heeft zo veel parallellen in de geschiedenis gehad, dat het nauwelijks een toelichting behoeft. Het spreekt haast vanzelf dat een volk met een eigen, hooggestemd ideaal, de behoefte heeft om diruit te dragen. Zo ook hier. Reeds in het prille begin zien we een zekere Ibele Zw eder de grens van het schiereiland Prol overtrekken. Hij gaat met zijn zwammen en het Prolse Denken de wereld verbeteren, Daar is hij voortreffelijk in geslaagd, want hoewel hij ten slotte door ongelovige autoriteiten wordt teruggestuurd, laat hij zijn boodschap achter - en die is lot vandaag-de-dag nog werkzaam.
Maar door heer Bommels heldhaftige bestuiving is het eigenlijke Prolse Denken onschadelijk gemaakt. Tegenwoordig is zwammen nog wel werkzaam bij platmaken, maar het is niet meer aan het uiterlijk te zien

Heer Bommel en de onbetaalbare reis
In korte trekken wordt hierin een vakantiereisje van heer Bommel geschetst. Het aantrekkelijke van deze episode is natuurlijk dat de bereisde heer moeiteloos de hand op iedere misstand legt die een toerist kan ontmoeten. Eigenlijk zou iedereen die bezig is vakantieplannen te maken zich op de hoogte van zijn belevenissen moeten stellen. Want Moronië, het land waar de patten bloeien, heeft alle mogelijkheden die een vakantieland te bieden heeft. De wondermunt waarvan in dit verhaal sprake is, vervult de rol van de credit-card, die in onze streken gebruikt werd en wordt.

Greystones, 25 mei 1994

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b