‹ Terug naar overzicht

Heer Bommel Volledige werken deel 17

Staat: als nieuw
Uitgever: Uitgeverij Panda, Den Haag
Uitgifte: MarMarMarMar 1994199419941994
Matla catalogus: 114.17
ISBN: 9064382174

Aanvullende informatie

Voorwoord Marten Toonder

Tom Poes en de Kiekvogel
Op het eerste gezicht doet deze geschiedenis gedateerd aan. Het uiterlijk en de kleding van de heer Kiekvogel dragen daartoe bij - en het toestel dat hij voor zijn bedrijf met zich voert, is niet eigentijds te noemen. Ook de afkeer van de schilder Tijn voor de fotografie herinnert aan de periode toen de bekende glasschilder Warffemius me oorhield dat achter zo'n mechaniek een machinist stond, die op een knopje drukte, en daarmee klaar was. De beide kunstenaars hadden wellicht gelijk, maar ze hebben de macht van vastgelegde beeltenissen onderschat.
Tegenwoordig is men een 'bekende Nederlander' wanneer men maar dikwijls genoeg in de krant staat of op de beeldbuis verschijnt. Het is duidelijk, dat de heer Kiekvogel zich van magie bedient; dat blijkt duidelijk uit het feit dat magister Pas op uiterst moderne wijze gebruik van de cameravoortbrengselen maakt, en zijn tijd dus ver vooruit was. Dit is dan ook een actuele vertelling wanneer men maar begrijpt waar het over gaat.

Heer Bommel en de dankputters
Dit is een duidelijk verhaal, waarin het kwade gestraft en het goede beloond wordt. Dat gaat natuurlijk niet zo gemakkelijk als eenvoudige lieden meestal denken; er is in de eerste plaats een zwakke vrouw voor nodig - en ook een hoogstaande heer, die
in stilte veel goeds doet. Daardoor oogst hij dank, en hoewel het hem daar helemaal niet om begonnen is, wordt hij door de loop der gebeurtenissen gedwongen daar gebruik van te maken. Zodoende stort hij van het ene avontuur in het andere, want zo gaat het in het leven.

Tom Poes en de feunix
De feniks is een eigenaardige figuur, die zichzelf op hoge leeftijd verbrandt, en dan geheel verjongd uit de vlammen te voorschijn komt. Het is te begrijpen, dat heer Ollie een ontmoeting met zo iemand had, want in zijn veelbewogen leven bleef hem niets bespaard. Deze feniks maakte grote indruk op hem door de oude beschaving en de nobele gebruiken die de grijsaard met zich voerde, zodat hij daar bijna aan te gronde ging. Het is dan ook gelukkig, dat Tom Poes hem bij kon staan, toen de oude door een onverwachte ingreep in de vlammen verdween om plaats te maken voor een jeugdige. Het leerzame van deze geschiedenis is dat het oude vergaat en het jonge komt, en dat men dus niet stil moet blij ven staan. Het blijft natuurlijk de vraag of men er zodoende op vooruitgaat. Maar dat is weer een-andere kwestie. Heer Bommel en de windhandel De diepte van deze vertelling tast de bodem van onze cultuur aan, en het is dan ook te begrijpen, dat een fijngevoelig heer als Olivier B. Bommel er erg onder geleden beeft. Vooral omdat hij zich heeft laten overhalen om zaken te doen. We mogen hem daar niet te hard over vallen, want bijna iedereen heeft een periode in het leven dat hij daar zijn heil in.zoekt. Het beste laat zich die episode illustreren door de vraag van IJl de Maanloper: 'Hebt u gevonden wat u zocht?' en het ntwoord van heer Ollie: 'Ik geloof het wel. Zaken doen is lucht verkopen.'

Greystones, 2 februari 1994

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b