‹ Terug naar overzicht

Alle verhalen deel 50: Dit is het toppunt!

Staat: nieuw
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam
ISBN: 978 90 234 5843 2

Aanvullende informatie

Deel 50 van de serie Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Dit deel kwam tot stand onder auspiciën van de Stichting Het Toonders Auteursrecht, in samenwerking met Uitgeverij de Bezige Bij en NRC Handelsblad. Met deze uitgave krijgen de verhalen hun definitieve vorm. Alle illustraties zijn gedigitaliseerd en waar nodig gerestaureerd en de teksten zijn gecorrigeerd op inconsequenties en taalfouten. De basis voor de teksten vormt de laatste Bezige Bij-uitgave waar Marten Toonder als auteur nog bij betrokken is geweest. Voor de inleidingen bij elk verhaal heeft de Stichting dankbaar geput uit de herinneringen van Eiso Toonder.

Tekst achterzijde:
'Dit is het toppunt!'
'...riep burgemeester Dickerdack, toen ik hem aansprak over zijn gebrek aan stedenschoon.
Waar hij met die opmerking op sloeg, begrijp ik niet; want ik doelde juist op de vervuilde dieptepunten van Rommeldam die mijn oog treffen als ik mij vertreed.
De overheid kijkt maar lijdzaam toe, dacht ik vanmorgen nog, voordat ik mijn pijp uit klopte
waardoor enig rondslingerend zwerfvuil aan het smeulen sloeg zodat commissaris Bas me een
stichtende brandbon gaf.
Maar dat terzijde. Het gaat erom dat een schone bezem gehaald moet worden door vele welig
tierende wantoestanden. En dat is precies wat in dit boek gebeurt, waardoor het menig burgervader tikkend op de vingers klopt:
- deelde de heer O.B.B. te R. ons telegrafisch mede.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b