‹ Terug naar overzicht

Alle verhalen deel 18: Allemaal holklap

Staat: nieuw
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam
ISBN: 978 90 234 9863 6

Aanvullende informatie

Deel 18 van de serie Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Dit deel kwam tot stand onder auspiciën van de Stichting Het Toonders Auteursrecht, in samenwerking met Uitgeverij de Bezige Bij en NRC Handelsblad. Met deze uitgave krijgen de verhalen hun definitieve vorm. Alle illustraties zijn gedigitaliseerd en waar nodig gerestaureerd en de teksten zijn gecorrigeerd op inconsequenties en taalfouten. De basis voor de teksten vormt de laatste Bezige Bij-uitgave waar Marten Toonder als auteur nog bij betrokken is geweest. Voor de inleidingen bij elk verhaal heeft de Stichting dankbaar geput uit de herinneringen van Eiso Toonder.

Tekst achterzijde:

'Men.kan, als Bommel zijnde, hoog stijgen - neem daar een voorbeeld aan'

'Wil men tot diepere gedachten geraken, dan beveel ik lezing van deze bundel van harte aan. Mij
heeft de inhoud recht in het hart gegrepen.
Wel wordt de held van dit verhaal door zulk een stortvloed aan onrecht overspoeld, dat de lezer
stevig in zijn schoenen moet staan om niet innerlijk verpletterd te worden.
Als heer trof mij vooral het lijden van een poëet in zijn strijd met een grove krachtfisuur om de
gunst van een edele dame!

En hoewel mijn leeftijd mij diep gezonken levenswijsheid bracht, galmde na lezing knasend de
vraag: moet een heer altijd de waarheid zeggen, of is het soms beter deze met de mantel der
liefde te verbloemen?'

- zo meent de heer O.B.B. te R.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b