‹ Terug naar overzicht

Alle verhalen deel 16: Bevend van woede

Staat: nieuw
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam
ISBN: 978 90 234 5692 6

Aanvullende informatie

Deel 16 van de serie Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Dit deel kwam tot stand onder auspiciën van de Stichting Het Toonders Auteursrecht, in samenwerking met Uitgeverij de Bezige Bij en NRC Handelsblad. Met deze uitgave krijgen de verhalen hun definitieve vorm. Alle illustraties zijn gedigitaliseerd en waar nodig gerestaureerd en de teksten zijn gecorrigeerd op inconsequenties en taalfouten. De basis voor de teksten vormt de laatste Bezige Bij-uitgave waar Marten Toonder als auteur nog bij betrokken is geweest. Voor de inleidingen bij elk verhaal heeft de Stichting dankbaar geput uit de herinneringen van Eiso Toonder.

Tekst achterzijde:
'Het kan nooit goed voor heer Olivier zijn om te weten wat er in hem omvaar.
Trouwens, voor niemand.'

'Heer Olivier is niet de gemakkelijkste werkgever om te dienen. Zijn gevoel zet hem regelmatig aan tot daden die vanuit het verstand bezien beter nagelaten hadden kunnen worden. Als de jongeheer Poes er niet geweest was, waren sommige avonturen beslist slecht afgelopen, als ik zo astrant mag zijn!
Maar in de hier beschreven avonturen doet heer Olivier iets nóg ergers dan handelen vanuit gevoeL Hij geeft eerst zijn iksel veel te veel ruimte, waardoor hij in gespleten toestand de welvoeglijkheid uit het oog verliest, als ik zo vrij mag zijn. Vervolgens wordt hij opzettelijk harteloos om ongehinderd tot welstand en aanzien te geraken.
Ik had mijn valies dan ook al gepakt en stond klaar om mijn ontslag te nemen, toen heer Olivier tot bezinning kwam. De vraag die hij stelde trof mij diep: wat wil men? Verveling of gevoel, dat is de kwestie:

- zo liet Joost, bediende van O.B. Bommel te Bommelstein ons telefonisch weten

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b