‹ Terug naar overzicht

Alle verhalen deel 15: Een heer past zich aan

Staat: nieuw
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam
ISBN: 978 90 234 9260 3

Aanvullende informatie

Deel 15 van de serie Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Dit deel kwam tot stand onder auspiciën van de Stichting Het Toonders Auteursrecht, in samenwerking met Uitgeverij de Bezige Bij en NRC Handelsblad. Met deze uitgave krijgen de verhalen hun definitieve vorm. Alle illustraties zijn gedigitaliseerd en waar nodig gerestaureerd en de teksten zijn gecorrigeerd op inconsequenties en taalfouten. De basis voor de teksten vormt de laatste Bezige Bij-uitgave waar Marten Toonder als auteur nog bij betrokken is geweest. Voor de inleidingen bij elk verhaal heeft de Stichting dankbaar geput uit de herinneringen van Eiso Toonder.

Tekst achterzijde:
'Het is toch merkwaardig wat een heer in de bloei van zijn leven vermag'

'Soms kan een literair werk de blakke geestestoestand die zich vooral in vakanties sluipenderwijs aandient met bliksemend inzicht verdrijven.
Na lezing van de huiveringwekkende belevenissen die in deze bundel zijn opgetekend, zat ik
als door de donder getroffen; hoezeer is het zaak de volheid des levens, voor een heer zo vanzelfsprekend, uit te dragen in de leegte van geestelijke woestijnen vol schone schijn.
Men kan dit aangrijpende meesterwerk dan ook zien als een triomf van de onverschrokken en levendige geest, die schittert in de benepen duisternis.'
- zo bericht ons de heer O.B.B. te R.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b