‹ Terug naar overzicht

Alle verhalen deel 10: Ingrijpende gebeurtenissen

Staat: nieuw
Uitgever: De Bezige Bij Amsterdam
ISBN: 978 90 234 5403 8

Aanvullende informatie

Deel 10 van de serie Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Dit deel kwam tot stand onder auspiciën van de Stichting Het Toonders Auteursrecht, in samenwerking met Uitgeverij de Bezige Bij en NRC Handelsblad. Met deze uitgave krijgen de verhalen hun definitieve vorm. Alle illustraties zijn gedigitaliseerd en waar nodig gerestaureerd en de teksten zijn gecorrigeerd op inconsequenties en taalfouten. De basis voor de teksten vormt de laatste Bezige Bij-uitgave waar Marten Toonder als auteur nog bij betrokken is geweest. Voor de inleidingen bij elk verhaal heeft de Stichting dankbaar geput uit de herinneringen van Eiso Toonder.

Tekst achterzijde:
'Ik ga een Comité ter Bestrijding van Prentverhaaltjes oprichten.'

'Aan den lijve heb ik ondervonden hoe ik in de ban geraakte van de dagelijkse avonturen van
een kloeke held met atoomogen en een radarhoofd. De dames Doeselaer, auteurs van de
kinderboeken Haasje Zonnebrand, Hoe het Haasje Zonnebrand verder ging en Verhalen uit
het Land van Haasje Zonnebrand, hebben mij echter de ogen geopend. Beeldverhaaltjes die
aan het zieke brein van een prullig tekenaar zijn ontsproten zijn geen geestelijk voedsel voor
een heer. Ook het tere kinderzieltje wordt licht beschadigd door dit soort vergif.
Wat deze bundel zo leerzaam maakt, is dat we niet alleen kennismaken met de bedroevende
wanproducten die men nu strips noemt, maar ook met de beklagenswaardige maker ervan. Ik
spreek het vertrouwen uit dat u na lezing van dit stichtelijk verhaal uw handen niet meer aan
het gladde ijs van het medium strip zult branden:

- zo gaf heer Bommel ons per brief te kennen.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b