‹ Terug naar overzicht

Enkele bomen uit het Bommel bos

Staat: als nieuw
Uitgever: Le Chat Mort
ISBN: 978 90 75013 50 4

Aanvullende informatie

Inleidning (deel van)

Dit boek schreef ik in de allereerste plaats om mezelf eens te tracteren op schrijfplezier inclusief de hoop dat u bij het lezen een aantal malen een grim- of een glimlach kunt koesteren.
De humor en ironie in de Bommelsaga spreken mij erg aan en daarin schuilt een gevaar als je daarover wilt gaan schrijven: het is zoiets als het
uitleggen van een mop. Ik heb daarom geprobeerd het uitleggen zoveel mogelijk te vermijden, al ben ik niet altijd aan dit voornemen ontkomen. Toch zult u als lezer in de meeste gevallen zelf moeten bepalen wat in de gegeven citaten en fragmenten de moeite waard is. Ook de enorme, onuit- puttelijke fantasie van Marten Toonder - en dat geldt ook voor de verhaalideeën - maakt deel uit van mijn bewondering.
Voor degenen die de allereerste (Tom Poes)verhalen niet kennen, zal de sprookjesachtige herkomst stellig duidelijk zijn. Sommige (ook latere)
verhalen beginnen met 'Eens, lang geleden .. .' of een equivalent hiervan, de (nieuwe) maan speelt vaak een rol, net als het voorkomen van zwammen en paddestoelen, het veranderen van Hocus Pas in een kraaiachtige of andere vogel, zwarte kunst en kruiden. Personages als de magister/tovenaar, de heks, dwergen, een draak, de gnoom Knar uit De wilde Wagen, de kobold Troggelrik uit De Toekomer en het koboldje uit Het Wroegwezen zijn rechtstreeks uit dezelfde literaire achtergrond afkomstig.
Ik heb gekozen voor drie hoofdaandachtspunten. Het hoofdstuk hierna gaat over Toonders taalgebruik. Daarbij heb ik vermeden dezelfde zaken aan de orde te stellen als in eerdere publicaties van mijn hand. Het gaat dit keer dus om andere talige aspecten. Vervolgens ga ik in op het verhaal- begin: hoe zet de auteur zijn verhalen op en met welke middelen krijgt en houdt hij de lezer in zijn greep. Ik heb daartoe een willekeurige keuze gemaakt uit de reeks verhalen, chronologisch, dus meer op jaartal dan op inhoud, omdat ik ook wilde achterhalen of er in de loop van de tijd veran- deringen optreden in de opbouw. Het daarop volgende hoofdstuk gaat in op de betrokkenheid van de schrijver-tekenaar bij mens en maatschappij. Als toegift heb ik een aantal illustraties opgenomen met de daarbij horende tekstfragmenten. In de hoofdstukken ervoor heeft u dan al kunnen zien hoe functioneel de prentjes zijn. Ze voegen informatie toe, worden steeds sfeervoller in de loop van de tijd en hebben ook een eigen ironisch, komisch of hyperbolisch effect.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b