‹ Terug naar overzicht

Bommel en de Bijbel

Staat: nieuw
Uitgever: Uitgeverij Aspekt
ISBN: 978 94 6153 22 06

Aanvullende informatie

Marten Toonder portretteerde in zijn verhalen over .Olivier B.
Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse
samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin

ook bezig heeft gehouden met het calvinisme, dat immers als een
belangrijk bestanddeel van de Nederlandse volksaard wordt gezien.
Op een fraaie manier verbeeldde hij dit bijvoorbeeld in de Zwarte
Zwadderneel. Deze boeteprediker tegen hovaardij en winderigheid
bedient zich van een prachtige variant op de 'tale Kanaäns'. Want
Toonder was ook een liefhebber van archaïsch woordgebruik, dat
hij in het bijzonder aantrof in de taal van de oude Statenbijbel. '
Er zijn nog meer redenen waarom Toonder interesse had in de
Bijbel, waarmee hij in zijn jeugd al kennismaakte. Het was voor
hem een bron van boeiende verhaalmotieven, waaruit hij meer dan
eens putte. Het verhaal De zelfkant is bijvoorbeeld gebaseerd op

de geschiedenis van Job. Daarnaast werd hij geïntrigeerd door de
bijbelse ideeën over God, schepping en mens, die hij tegelijk ook
bekritiseerde en met zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen
confronteerde. Dit vindt zijn weerslag in sommige van zijn beste
verhalen, zoals De Grote Onthaler en De andere wereld.

Neerlandicus en Bommelkenner Klaas Driebergen (1979) gaat in
Bommel en Bijbel uitgebreid op dit alles in. Een aantal verhalen
waarin de Bijbel en het christendom een belangrijke rol spelen,
worden diepgaand door hem geanalyseerd. Een boek dat

dieper ingaat op de inhoud en achterliggende ideeën van de
Bommelverhalen.

Afbeeldingen

6LfXCtQZAAAAACfehZwS12RYNcGbtmv3icZDON0b