de Tao van Toonder

de Tao van Toonder

Auteur: Frank van Hartingsveld
Uitgever: Uitgeverij Panda
Uitgifte: december 2005
ISBN: 9064381763

Aanvullende informatie
Marten Toonder (1912-2005) was een veelzijdig kunstenaar, een veelkanter.
In De Tao van Toonder wordt de unieke levensvisie van Marten Toonder
getoond aan de hand van zijn uitspraken.
Deze geven een inzicht in de thema's die hem altijd hebben beziggehouden:
geboorte en leven, dood en reïncarnatie, liefde en haat, natuur en cultuur,
kunsten en wetenschappen, mythologie en magie.
De oplettende lezer gaat zo op weg naar de bron van zijn verhalen:
de denkwereld van Marten Toonder.

Toonder's denkwereld komt tevoorschijn door ruim honderd tekstfragmenten,
twee essays en een voordracht, door zijn tekeningen en de sfeervolle foto's.
Op de bijgevoegde dvd is hij uitgebreid te zien en te horen:
in de tv-documentaire uit 1972 Een eenvoudige doch voedzame maaltijd,
de gefilmde epiloog 32 jaar later, niet eerder uitgezonden vraaggesprekken,
zes door hem voorgedragen gedichten en de tekenfilm The golden fish.

De Iao van Toonder toont de vele fascinerende kanten van deze grote man.

Drs. Frank van Hartingsveld (1953) is fysiotherapeut en epidemioloog
en doceert aan de Hogeschool van Amsterdam.
Hij is lid van het Haagsch Bommel Genootschap en verrichtte van 1989 tot 2002
bronnenonderzoek ten behoeve van Heer Bommel - Volledige Werken.
Aan De Iao van Toonder heeft hij vijftien jaar gewerkt. We kunnen dan
ook rustig stellen dat de samensteller niet over één nacht ijs is gegaan.Afbeeldingen

9
9