Tom Poes Kwetal de breinbaas (iu)

Tom Poes Kwetal de breinbaas (iu)

Uitgever: illegale uitgave

Aanvullende informatie
Boekje op Oblongformaat. Kwaliteit prima. Opmerkelijk is de opmerking op de eerste pagina:

Uitgegeven om te bevorderen dat de uitgave van Toonders Verzameld Werk versneld wordt.

Afbeeldingen

9